Czarne Złoto – wspólny produkt Warty i Kredyt Banku

0
1101

Do 30 proc. w ciągu dwóch lat z ubezpieczenia Czarne Złoto oraz 6 proc. na trzymiesięcznej Lokacie Srebrnej – tyle można zarobić korzystając z najnowszej wspólnej oferty WARTY i Kredyt Banku. To idealna propozycja dla ostrożnych klientów, którzy chcą osiągać wysokie zyski, ale też mieć pewność, że nie stracą zainwestowanego kapitału.

Czarne Złoto to 2 – letnia polisa na życie i dożycie z jednorazową składką. Formuła produktu zapewnia jednocześnie ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość uzyskania atrakcyjnej premii na koniec umowy. Po 2 latach nieopodatkowana premia może wynieść nawet 30% wpłaconych przez klienta środków, co jest równoważne z 37% opodatkowanego zysku. Konstrukcja ubezpieczenia daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków, a jednocześnie zapewnia 100% ochronę składki alokacyjnej na koniec trwania umowy. Dlatego firmy liczą na zainteresowanie ze strony osób preferujących bezpieczne inwestycje.

Wysokość premii zależeć będzie od kształtowania się ceny ropy naftowej typu Brent na giełdzie w Londynie.

– Klient otrzyma premię odpowiadającą procentowemu wzrostowi ceny ropy w czasie trwania umowy, pod warunkiem, że w tym okresie wzrost ani razu nie przekroczy bariery 30%. Jeżeli tak by się stało, to na koniec umowy klient otrzyma premię w wysokości 5%. – wyjaśnia Radosław Czachorowski z biura rozwoju produktów i aktuariatu TUnŻ WARTA.

Jednocześnie konstrukcja produktu zakłada pełną ochronę kapitału składki alokacyjnej. Oznacza to, że jeśli nie będą spełnione warunki pozwalające na naliczenie premii, czyli cena ropy nie wzrośnie lub spadnie poniżej wartości początkowej, to klient na koniec umowy otrzyma wartość składki pomniejszoną o opłatę wstępną.

Przez cały okres umowy, działa ochrona ubezpieczeniowa. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela polisy zostanie wypłacone świadczenie wskazanej osobie uprawnionej. Jest ono zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Ale to nie koniec zalet tej wspólnej oferty WARTY i Kredyt Banku. Korzystając z oferty Czarne Złoto można dodatkowo zyskać aż 6 proc. w skali roku, dzięki specjalnej 3-miesięcznej Lokacie Srebrnej. Ulokować na niej można kwotę odpowiadającą składce wpłaconej w ramach polisy, nie więcej jednak niż 20 tys.zł.

Dodatkowe informacje:

  • oferta dostępna w placówkach Kredyt Banku od 6 sierpnia do 1 października 2012 r.
  • czas trwania umowy – 2 lata, do 6 października 2014 r.
  • minimalna wysokość jednorazowej składki – 1000 złotych
  • wiek klienta – od 18 do 80 roku życia.
  • brak badań medycznych przy przystąpieniu do ubezpieczenia bez względu na wiek klienta

 

Źródło: Warta