Kolejna subskrypcja certyfikatów w BPH TFI

0
1025

BPH TFI rozpoczęło subskrypcję certyfikatów serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4. Fundusz przeznaczony jest dla osób, które chcą partycypować w potencjalnych wzrostach kursów akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie i jednocześnie ograniczyć ryzyko inwestycyjne, korzystając z mechanizmu ochrony kapitału, jaki daje ten fundusz. Subskrypcja potrwa do 31 października 2012 r. Towarzyszy jej kampania reklamowa oraz konkurs dla Klientów „Wszystkie 10-tki BPH TFI”.

„Pierwszy fundusz z rodziny BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja od początku swojej działalności w 2004 r. przyniósł stopę zwrotu ok. 65%, skutecznie chroniąc kapitał klientów w okresie spadków na giełdzie.” – mówi Marcin Bednarek, Wiceprezes Zarządu BPH TFI. „Obecną sytuację na ryku akcji oceniamy jako sprzyjającą inwestycjom w produkty z ochroną kapitału, między innymi z uwagi na oczekiwany przez rynek cykl obniżek stóp procentowych czy relatywnie niski poziom cen akcji. W przypadku BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 na przestrzeni ostatnich trzech lat – pomiędzy 31 marca 2009 roku a 31 marca 2012 roku – poziom ochrony kapitału podnoszono już trzykrotnie” – dodaje Marcin Bednarek.

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 inwestuje w instrumenty dłużne – głównie obligacje i bony skarbowe – stanowiące od 60 do 100 proc. portfela; inwestycje oparte o indeks WIG20 stanowią do 40 proc. jego wartości. Zalecany horyzont inwestycyjny dla tego funduszu to 3 lata. Możliwość wykupu certyfikatów przewidziana jest na koniec każdego kwartału. Certyfikaty wyceniane są w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca.

Konkurs „Wszystkie 10-tki BPH TFI” skierowany jest do Klientów, którzy nabędą minimum 100 certyfikatów serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4. Co setna osoba wygra ekspres do kawy, natomiast każdy dziesiąty Klient może wybrać jedną z następujących nagród: podróżna ładowarka do telefonów, stacja pogodowa lub przybornik do wina. O nagrodach decyduje kolejność złożenia zapisu.

Subskrypcji towarzyszy również kampania reklamowa, w ramach której przygotowane zostały materiały POS – takie jak ulotki i plakaty w Oddziałach Banku BPH. BPH TFI przygotowało także działania z zakresu marketingu bezpośredniego (m.in. mailingi) oraz kampanię w Internecie obejmującą działania w kanałach social media oraz wyszukiwarkach. Za kreację kampanii odpowiada WALK Creative. Za zakup mediów odpowiada Starcom.

Źródło: BPH TFI