Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu na życie

0
1025

Jeszcze tylko do 21 grudnia 2012 roku panie mogą ubezpieczyć się na życie na preferencyjnych warunkach. To wynik decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zrównał stawki dla kobiet i mężczyzn uznając, że płeć nie może być kryterium ich ustalania. Tym samym po tej dacie panie będą płacić składki w tej samej wysokości co panowie, a więc wyższe. W związku z powyższym warto, by kobiety zastanowiły się nad zabezpieczeniem swoich rodzin poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia. Co zrobić, by nasi najbliżsi mogli czuć się bezpiecznie w trudnych sytuacjach życiowych podpowiada paniom Konrad Bednarowski, główny specjalista ds. ubezpieczeń, Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordia Ubezpieczenia.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na wypadek śmierci?
Dzięki polisie na wypadek śmierci Ubezpieczony zyskuje poczucie bezpieczeństwa, że jego bliscy – współmałżonek, dzieci, rodzice lub, rodzeństwo otrzymają środki finansowe niezbędne do utrzymania obecnego standardu życia i nie zostaną z długami. Bliscy Ubezpieczonego będą również mogli dokończyć realizację celów, do których dążył, jak choćby edukacja dzieci lub budowa domu.

W jakim wieku najlepiej ubezpieczyć się na życie?
Ubezpieczyć można się dziś prawie w każdym wieku, choć nie każde ubezpieczenie daje możliwość indywidualnego wyboru sum ubezpieczenia dostosowanych do potrzeb Ubezpieczonego. Znajdujące się w ofercie Concordia Ubezpieczenie Życie Casco, które gwarantuje Klientom znaczną swobodę w dostosowaniu zakresu ubezpieczenia do aktualnych potrzeb, adresowane jest do  szerokiego kręgu osób w wieku od 16 do 70 lat.

W związku z powyższym osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia, mogą tego dokonać na każdym etapie swojego życia. Najlepiej jednak zawrzeć taką umowę wtedy, gdy zachodzi potrzeba ubezpieczeniowa np. kiedy ktoś zakłada rodzinę, ma kogoś na utrzymaniu lub bierze kredyt i nie chce, żeby jego spłacanie przeszło na bliskich.

Oczywiście warto wskazać, że im jesteśmy młodsi tym łatwiej zawrzeć umowę ubezpieczenia. Im jesteśmy starsi, tym mamy więcej dodatkowych obowiązków przy zawarciu umowy, takich jak wypełnienie ankiet zdrowotnych, konieczność odbycia badań lekarskich.

Na jak długo powinna być zawarta umowa ubezpieczenia na życie?
Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na tak długo jak będzie istniała potrzeba ubezpieczeniowa po stronie Ubezpieczonego. Najkorzystniejsze są umowy wieloletnie.

Co Klient powinien wziąć pod uwagę określając sumę ubezpieczenia, która ma zabezpieczyć bliskie mu osoby na wypadek jego śmierci?

Standardowo umowa ubezpieczenia powinna zabezpieczać rodzinie dochód na okres dwóch lat. W związku z tym suma ubezpieczenia powinna być określona na poziomie zarobków Ubezpieczonego za 24 miesiące. Trzeba sobie jednak zadać pytanie, czy chcemy zabezpieczyć rodzinę tylko na dwa lata, czy na dłuższy okres. Warto również pomyśleć o zwiększeniu sumy ubezpieczenia ze względu na inne potrzeby. Klient może również chcieć zapewnić rodzinie środki na dodatkowe cele, które nie mogłyby zostać w całości sfinansowane z bieżących zarobków. Chodzi na przykład o edukację dzieci, planowaną budowę domu, albo spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Czy składki są wysokie?
Wysokość składki zależy od wieku, a także od tego na jak długo ma być zawarta umowa i jak wysokiego zabezpieczenia potrzebuje Klient. Bardzo ważne jest to, by w momencie podpisywania umowy Klient wiedział, ile zapłaci w tym roku, za 10 czy 20 lat. Składki dla ludzi w młodym wieku są znacznie niższe niż dla starszych, głównie dlatego, że z wiekiem rośnie ryzyko śmierci. Przestrzegam jednak przed zawieraniem umowy na rok, bo wtedy nie ma gwarancji wysokości składki przy przedłużaniu umowy. Może się też zmienić stan zdrowia Ubezpieczonego i Ubezpieczyciel może odmówić zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach. W Concordia Ubezpieczenia Życie Casco ma jedną z najniższych składek na rynku zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

Od jakich ryzyk chroni nas ubezpieczenie na życie takie jak Życie Casco?
Wykupując Życie Casco w Concordia Ubezpieczenia możemy ubezpieczyć się nie tylko na od ryzyka śmierci, ale także od ryzyka inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Można także wybrać ochronę polegającą na przejęciu przez zakład ubezpieczeń opłacania składki w następstwie niezdolności Ubezpieczonego do pracy. Jest to ważne o tyle, że Ubezpieczony, który stał się niezdolny do pracy, ma poważny problem zdrowotny, który najczęściej wiąże się ze wzrostem ryzyka śmierci, W związku z powyższym Ubezpieczony będzie zainteresowany utrzymaniem polisy. Z drugiej jednak strony może się to wiązać ze zbyt dużym obciążeniem finansowym. Wysokość składki nie ulega zmianie w trakcie trwania ochrony, ale osoba, która ze względu na stan zdrowia traci zdolność do pracy oraz najczęściej przeznacza część posiadanych środków finansowych na leczenie, ma na tyle ograniczony budżet, że może mieć problem z opłacaniem tej składki. W takim momencie Ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składki na tak długo, jak Ubezpieczony jest niezdolny do pracy. Niezdolność musi być orzeczona na okres powyżej 5 lat.

Czy zawsze należy ubezpieczyć się na wypadek śmierci?
Zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb ubezpieczeniowych każdego z nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. To podstawowe ryzyko, od którego należy się ubezpieczyć. Warto jednak zwrócić uwagę, iż ubezpieczenia na wypadek śmierci znajdujące się w ofertach różnych zakładów ubezpieczeń mogą się znacznie między sobą różnić. W szczególności warto zwracać uwagę, czy ubezpieczenie obejmuje ryzyko śmierci bez względu na przyczynę, czy np. tylko śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Klient, chcąc w pełni zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek śmierci nie jest w stanie skutecznie przewidywać z jakiej przyczyny ta śmierć mogłaby nastąpić, a z jakiej nie. Ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku są tańsze i dlatego dużo osób tylko takie ubezpieczenia zawiera. Jeżeli jednak ktoś ubezpieczy się tylko na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku, a zachoruje i umrze, to nie może liczyć na wypłatę świadczenia.

W związku z powyższym w Życiu Casco podstawowym i obligatoryjnym ryzykiem od którego można się ubezpieczyć jest ochrona na wypadek śmierci niezależnie od przyczyny.

Ubezpieczenie na życie jest przeznaczone jedynie dla głównego żywiciela rodziny?
To jest ubezpieczenie adresowane do każdego. Oczywiście najczęściej z ubezpieczenia korzystają osoby, które chcą zabezpieczyć finansowo małżonka oraz dzieci na wypadek swojej śmierci. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczenie mogą również wykupić osoby chcące zabezpieczyć rodziców, którzy chorują, wymagają opieki, stałych nakładów finansowych. Osoba, która zarabia i pokrywa te koszty, zdaje sobie sprawę, że gdyby doszło do jakiegoś wypadku, to osoby pozostające na jej utrzymaniu zostaną bez środków do życia. Ta sama sytuacja występuje w przypadku opieki nad rodzeństwem, czy dziadkami.

Co będzie znaczyło solidne ubezpieczenie w przypadku Życia Casco?
Na to złożą się dwa elementy. Po pierwsze wybór ryzyk, od których chcemy być ubezpieczeni. Po drugie wysokość sumy, na którą się ubezpieczamy. Jeżeli chodzi o wybór ryzyk to tutaj solidność polega na tym, aby były one dopasowane do potrzeb Ubezpieczonego. Co do wysokości sum ubezpieczenia nie chodzi o to, żeby mieć zagwarantowane zabezpieczenie na poziomie 10 tys., 100 tys., czy 500 tys. złotych ponieważ w zależności od konkretnych okoliczności to może być za mało lub za dużo dla Ubezpieczonego. Tak naprawdę każdy Klient musi zadecydować, jakiego zabezpieczenia potrzebuje. Nasi Eksperci ubezpieczeniowi przy zawieraniu takiej umowy pomagają Klientom w określeniu, jak dużego zakresu ubezpieczenia potrzebują.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia