Najwyższy poziom sprzedaży w Pioneer Pekao TFI

0
1026

Saldo wpłat i umorzeń największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce wyniosło w ubiegłym miesiącu 66,2 mln zł. Zainteresowanie klientów funduszami Pioneer Pekao TFI było najwyższe od początku roku. 

W październiku klienci Pioneer Pekao TFI zakupili jednostki uczestnictwa o wartości prawie 468 mln zł, co było najwyższym poziomem sprzedaży brutto od początku tego roku. W całym III kwartale sprzedaż brutto przekroczyła 1,1 mld złotych. Wyłączając odpływ z jednego z funduszy specjalistycznych dedykowanych wybranemu klientowi saldo wpłat i umorzeń wyniosłoby 76,2 mln zł.

Największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich miesiącach, cieszyły się fundusze powiązane z rynkiem instrumentów dłużnych. Tylko do czterech funduszy: Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Obligacji Strategicznych i Pioneer Obligacji Plus trafiło łącznie ponad 178 mln nowych środków.

Wyraźnie pozytywne saldo w październiku nie jest efektem tylko niższego poziomu odkupień, a  raczej ogólnego, wzmożonego zainteresowania klientów inwestycjami. Najwięcej środków wciąż przyciągają fundusze dłużne, choć wyniki niektórych funduszy inwestujących na rynkach akcji, sugerują, że warto zainteresować się także tym segmentem – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych zyskał w skali ostatnich 12 miesięcy 12,93%, z kolei Pioneer Dynamicznych Spółek, od momentu uruchomienia 20 stycznia do końca października zyskał 26,35%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec października wzrosła i wyniosła ponad 14,3 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI