Nowy Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w ofercie Getin Banku

0
1103

Getin Bank wprowadził do oferty Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych“, umożliwiający inwestorom kwartalną wypłatę wypracowanych odsetek. Fundusz ten łączy w sobie cechy polisy ubezpieczeniowej na życie z możliwościami inwestycyjnymi funduszy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych” inwestuje w obligacje korporacyjne, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dzięki systematycznie rosnącej liczbie emitentów oraz samych emisji, a także doświadczonemu zespołowi zarządzających, inwestorzy otrzymują dostęp do zdywersyfikowanego portfela obligacji o atrakcyjnej stopie zwrotu. Fundusz ubezpieczeniowy umożliwia również odroczenie tzw. podatku Belki.

W ramach rozwiązania oferowanego przez Open Life środki klientów nie są inwestowane w zewnętrzne fundusze inwestycyjne, lecz bezpośrednio w obligacje emitowane przez polskie przedsiębiorstwa. Nad wszystkim czuwa zespół analityków, którego zadaniem jest m.in. unikanie nadmiernej koncentracji środków w ramach jednej branży. Inną interesującą cechą jest kwartalna wypłata uzyskanych przez fundusz odsetek.

Dla klienta indywidualnego dobór odpowiednich obligacji korporacyjnych i zbudowanie na ich bazie portfela inwestycyjnego może łączyć się z szeregiem trudności związanych m. in. z barierą wejścia, która często przekraczającymi  200 tys. zł, jak również z brakiem doświadczenia wymaganego do skonstruowania stabilnego i bezpiecznego portfela inwestycyjnego – wyjaśnia Przemysław Guberow, dyrektor zarządzający Obszaru Zarządzania Produktem Getin Noble Bank. – Naszą odpowiedzią na ten stan rzeczy, jest zaoferowanie klientom profesjonalnie zarządzanego funduszu z minimalną składką jednorazową na poziomie 5 tys. zł – dodaje.

W celu ujednolicenia podejścia do oceny ryzyka kredytowego emitentów Open Life wprowadził system wewnętrznych ratingów, zgodny z metodologią agencji ratingowych. Zarządzający portfelem obligacji korporacyjnych przygotowują prognozy finansowe emitentów na okres do wykupu obligacji. Regularnie analizowana jest także sytuacja finansowa emitentów znajdujących się w portfelu. Duża dywersyfikacja portfela (docelowo ponad 50 emitentów) wpływa także na bezpieczeństwo całego funduszu, w dużej mierze ograniczając ryzyko negatywnych zmian sytuacji finansowej poszczególnych emitentów.

Źródło: Getin Bank