Na co zwrócić uwagę wybierając lokatę bankową?

0
988

Dla wielu ludzi wybranie lokaty jest proste. Zwyczajnie korzystają z oferty banku, w którym mają założone konto, nie zastanawiając się nad tym faktem dłużej. Część ludzi zwróci uwagę na oprocentowanie, ale też raczej pobieżnie. Na co więc zwrócić uwagę przeglądając ranking lokat, by wybrać najlepszą lokatę? Przede wszystkim właśnie na oprocentowanie.

W głównej mierze na rynku przeważają lokaty o oprocentowaniu stałym, które na samym początku pozwala określić, jaki zysk zostanie skapitalizowany w dniu zapadalności lokaty. Są jednak również lokaty o oprocentowaniu zmiennym, które bierze pod uwagę zmiany czynników zewnętrznych, inflację, stopy procentowe i ceny pieniądza na rynku pożyczek międzybankowych. W tym przypadku trudno określić docelową kwotę wypracowanych odsetek. Są również lokaty dynamiczne, w których oprocentowanie wzrasta stopniowo. Patrząc na oprocentowanie poszczególnych lokat należy pamiętać o tym, że jest podawane w skali roku i w zależności od okresu, na jaki lokata zostanie założona, będzie proporcjonalnie mniejszy lub większy w przypadku lokat dwuletnich. Od wypracowanych środków należy również odjąć podatek w wysokości 19%.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest minimalny i maksymalny wkład, jaki można zdeponować na lokacie. Najczęściej minimum jest wyznaczone na poziomie tysiąca złotych, a maksimum zależy w głównej mierze od charakteru lokaty. Przy czym lokata rentierska ma minimum oznaczone na poziomie 100 000 złotych.
Warto również przyjrzeć się lokatom pod kątem ich automatycznego przedłużania i sposobu kapitalizacji odsetek. Automatyczne przedłużanie pozwala klientowi zapomnieć o konieczności zawierania nowej umowy na lokatę. Jeżeli jeszcze wypracowane odsetki wraz z dniem zapadalności doliczane są do kapitału podstawowego, oznacza to, że w kolejnym okresie na kolejne odsetki będzie pracował większy kapitał. Jest to korzystne i należy na to zwrócić uwagę, gdyż część banków zgromadzone odsetki tylko przelewa na wskazane konto bankowe.
Czasem dzieje się tak, że można zawrzeć umowę o lokaty po skorzystaniu z innych ofert banku, na inne produkty bankowe.

Na końcu należy się liczyć z tym, że czas, na jaki zostanie założona lokata, jest czasem, gdy zgromadzone na niej środki są zamrożone i nie można z nich korzystać. Należy więc zwrócić również uwagę na warunki, jakie bank stawia przy przedterminowym zerwaniu lokaty. Tu należy zapoznać się z tym, czy odsetki zostaną stracone, czy wypłacone w części i jaka to jest część. Należy dokładnie dowiedzieć się, czy będą to odsetki ze stopą procentową ustaloną na początku, czy też obniżoną do średniego oprocentowania rachunku a’vista, czyli około 0,1%. Niektóre banki doliczają również opłatę manipulacyjną, w wysokości 1% wartości lokaty. Dopiero z tą całą wiedzą przeglądanie rankingu lokat da pełny obraz sytuacji. Dzięki temu można świadomie wybrać najlepszą lokatę, która da najwyższy zysk w najkorzystniejszych warunkach.