Zabezpieczenie budynków przed zimą

0
1149
W ostatnią sobotę nad jednym z lodowisk w Bydgoszczy pod ciężarem śniegu zawalił się dach. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, jednak silne opady śniegu, których doświadczamy w ostatnich dniach, każą przypomnieć o tym, że należy odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo budynków.

Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 600-700 kg, a lodu nawet ok. 900 kg. Łatwo policzyć, że w przypadku przeciętnego domu jednorodzinnego, wystarczy jedynie kilkunastocentymetrowy opad śniegu by obciążenie dachu zwiększyło się o kilka ton. W przypadku większych budynków, takich jak hale czy magazyny, obciążenie to będzie jeszcze większe. A to może już stanowić poważne zagrożenie dla konstrukcji budynku.

Do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu budowlanego są zobowiązani jego właściciele lub zarządcy. Obowiązkiem właścicieli i zarządców jest m.in. nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i, w razie konieczności, odśnieżenie dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązkowe jest również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na chodnikach przebiegających bezpośrednio przy budynku. Nie zastosowanie się do tych zaleceń grozi karą dla właściciela budynku.

Najważniejsza w przypadku zabezpieczania się przed skutkami opadów śniegu jest prewencja. Mieszkańcy budynków zaniepokojeni tym, że zalegający śnieg lub nawisy lodowe mogą spowodować uszkodzenie budynku, lub co gorsza zagrażać bezpieczeństwu ludzi, powinni przede wszystkim poinformować zarządcę budynku. Jeżeli ten nie zareaguje należy zawiadomić odpowiednie służby interwencyjne: straż miejską, policję lub straż pożarną.

Zimą warto też pamiętać o wynikającym – z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – obowiązku odśnieżenia chodnika. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia nieruchomości, obowiązek odśnieżania leży po stronie właściciela nieruchomości. Gmina lub zarządca drogi zajmuje się wówczas tylko usunięciem zgarniętego przez właściciela śniegu.

Ważnym elementem zabezpieczenia się przed skutkami obfitych opadów śniegu może też być ubezpieczenie nieruchomości. W ramach oferowanego przez Allianz ubezpieczenia – Pod Własnym Dachem – właściciel może zabezpieczyć się przed zniszczeniami spowodowanymi przez działanie ciężaru śniegu lub lodu na konstrukcję dachu lub inne elementy budynku. Ubezpieczenie obejmuje też skutki przewrócenia się na skutek naporu śniegu lub lodu drzew lub innych obiektów sąsiadujących z nieruchomością.

Ubezpieczając swoją nieruchomość, warto też poszerzyć polisę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela budynku. To zabezpieczy nas na wypadek, gdyby wskutek niezachowania staranności w czynnościach związanych z naszą nieruchomością (takich jak obsunięcie się śniegu z dachu czy poślizgnięcie na oblodzonym chodniku) szkodę poniosły inne osoby.

Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsze ubezpieczenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów budowlanych i utrzymywania nieruchomości w należytym stanie technicznym. Gdy chodzi o bezpieczeństwo ludzi, liczy się przede wszystkim zdrowy rozsądek.

Źródło: Allianz Polska