Pioneer Pekao TFI zadowolony ze styczniowych wyników

0
1171

W styczniu klienci pierwszego TFI w Polsce wpłacili do funduszy i subfunduszy Pioneer prawie 169 mln zł nowych środków. To czwarty miesiąc z rzędu dodatniego salda wpłat i umorzeń.

Styczniowe saldo wpłat i umorzeń jest najlepszym wynikiem od prawie 3 lat. Także sprzedaż brutto, czyli same wpłaty klientów, ukształtowała się na wyjątkowo wysokim poziomie prawie 594 mln złotych. W ciągu minionych czterech miesięcy nieprzerwanego strumienia nowych środków wpływających do TFI, Pioneer Pekao TFI pozyskało per saldo 0,48 mld złotych.

Podobnie jak w ubiegłym roku klienci najbardziej zainteresowani byli inwestycjami w fundusze papierów dłużnych, a styczeń pokazał, że do łask wraca rynek obligacji nieskarbowych i zagranicznych papierów dłużnych – Pioneer Obligacji Strategicznych pozyskał prawie 110 mln zł nowych środków. Rośnie także zainteresowanie rynkiem papierów skarbowych: do Pioneer Gotówkowego wpłynęło netto ponad 51 mln zł, do Pioneer Pieniężnego ponad 30 mln złotych.

W okresie malejącej rentowności lokat bankowych, inwestorzy poszukują efektywnych metod alokacji ich kapitału, które oferują fundusze inwestycyjne. Stabilne i dobre wyniki wybranych funduszy Pioneer Pekao TFI oraz możliwość inwestowania na wielu rynkach na świecie sprawiają, że coraz więcej klientów indywidualnych decyduje się dywersyfikować swoje inwestycje w oferowanych przez nas funduszach –mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

W styczniu najlepszy wynik inwestycyjny osiągnął Pioneer Akcji Amerykańskich (6,61%) oraz Pioneer Akcji Europejskich (5,84%). Z kolei Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego zyskał 4,01%. Pioneer Obligacji Strategicznych, który cieszył się największym zainteresowaniem klientów, w styczniu zyskał 1,07%, ale licząc już w skali ostatnich 12 miesięcy jego wynik wyniósł 12,91%. W tej skali wciąż rewelacyjnie radzi sobie Pioneer Dynamicznych Spółek z wynikiem 34,73%.

Dzięki nowym napływom środków oraz dobrej koniunkturze na rynkach finansowych aktywa nettofunduszyzarządzanych przez Pioneer Pekao wzrosły w styczniu 2013 r. o 1,7% i przekroczyły 15,2 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI