Restrukturyzacja pracowników w PZU i PZU Życie

0
1069

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządy PZU SA i PZU Życie SA podjęły decyzję o wdrożeniu planu restrukturyzacji na 2013 r. W jej ramach Zarządy podjęły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Restrukturyzacja miałyby objąć pracowników pionów: Likwidacji Szkód i Świadczeń, Finansowego, Administracji i Logistyki, Sprzedaży Masowej, IT, jak również pracowników Centrali.

Plan redukcji zatrudnienia związany jest przede wszystkim  z automatyzacją, uproszczeniem  i optymalizacją procesów oraz centralizacją wybranych zespołów. Restrukturyzacja dotyczyć będzie również warunków zatrudnienia, co związane jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania struktury zatrudnienia do faktycznego obciążenia pracą w poszczególnych zespołach PZU SA i PZU Życie SA.

O planowanych działaniach powiadomione już zostały związki zawodowe i rady pracowników. Tym samym rozpoczął się etap konsultacji społecznych, którego celem jest osiągnięcie porozumienia minimalizującego koszty społeczne oraz przeprowadzenie zmian w duchu poszanowania praw pracowników.

Plan redukcji zatrudnienia ma objąć do 630 pracowników PZU SA i PZU Życie SA. Ponadto 2.515 pracownikom firma zamierza zmienić warunki pracy i płacy w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Proces restrukturyzacji ma potrwać do czerwca 2013 r.

Wzorem poprzednich lat PZU planuje uruchomienie specjalnego programu, który pomoże pracownikom objętym restrukturyzacją w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Źródło: PZU