Nowy subfundusz w ofercie Pioneer Pekao TFI

0
1030

Pioneer Pekao TFI, najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, wprowadziło do sprzedaży subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania, dzięki któremu klienci będą mogli korzystać zarówno z zalet inwestycji w obligacje, jak i z potencjału leżącego w spółkach wypłacających dywidendy.

Pioneer Stabilnego Inwestowania to subfundusz Pioneer FIO, który wykorzystuje potencjał przede wszystkim rodzimego rynku akcji oraz obligacji: skarbowych i nieskarbowych. Spółki, na których skupiać się będzie subfundusz to duże, stabilne przedsiębiorstwa o wysokiej płynności i dobrej kondycji finansowej, wypłacające dywidendy. To dodatkowa korzyść dla inwestorów – stopa dywidend firm wchodzących w skład indeksu WIG div wynosi ponad 7%*, znacznie więcej niż obecne średnie oprocentowanie lokat bankowych.

Rynek obligacji był inwestycyjnym hitem ubiegłego roku, należy jednak pamiętać, iż ulega on zmianom – rentowności zmniejszają się, a ceny rosną. Dlatego uważamy, że warto poszerzyć portfel inwestycyjny o pewien udział akcji, nie rezygnując równocześnie z możliwości oferowanych przez obligacje. Spółki, które chcemy zaoferować naszym klientom to duże, stabilne podmioty dzielące się zyskiem z akcjonariuszami, co w niektórych przypadkach może stanowić ekwiwalent stałego dodatkowego dochodu z obligacji —mówi Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu Pioneer Pekao TFI.

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w obligacje, przy czym akcje mogą stanowić do 40% wartości aktywów. Dzięki takiej budowie portfela klienci Pioneer Pekao TFI zyskują zdywersyfikowany portfel inwestycyjny o wysokim potencjale zysków (rynek akcji) i umiarkowanym ryzyku (obligacje), wzbogacony o dodatkowe korzyści płynące z prowadzonej przez spółki portfelowe polityki dywidendowej.

Pioneer Stabilnego Inwestowania od momentu uruchomienia w czerwcu 2012 r., w ciągu sześciu miesięcy osiągnął stopę zwrotu w wysokości 7,29%.**Dzięki parasolowej konstrukcji funduszu Pioneer FIO, do którego należy Pioneer Stabilnego Inwestowania, klienci mogą przenosić swoje środki do innych subfunduszy, bez konieczności zapłaty podatku od dochodów kapitałowych w momencie wykonywania transakcji.

* stopa dywidendy dla WIGdiv, dane z dn. 11.02.2013 r., źródło www.gpw.pl
** dane za okres 22.06.2012 r. – 28.12.2012 r.

Źródło: Pioneer Pekao TFI