Wyniki Polisa-Życie za pierwszy kwartał 2012 roku

0
1010

Towarzystwo  Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie” S. A.  podsumowało wyniki po pierwszym kwartale  2012r

Stale rośnie udział towarzystwa  na rynku ubezpieczeń życiowych. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii działalności Spółki, przypis składki przekroczył sto milionów. Po I kwartale nastąpił wzrost wyniku technicznego o 30,4%, do analogicznego okresu w 2011r. Poziom przypisu składki brutto nie zmienił się znacząco w stosunku do danych sprzed roku i wyniósł 29,71mln zł. Zanotowaliśmy lepszy wynik techniczny – podkreśla Wiesław Szermach członek zarządu „Polisy – Życie”- co wiąże się z położeniem szczególnego nacisku na sprzedaż ubezpieczeń, które w doskonały sposób zapewniają bezpieczeństwo i wszechstronną ochronę.

Wynik finansowy brutto i wynik finansowy netto uległy spadkowi w pierwszym przypadku o 15,90%, a w drugim o 16,03%. Jest to efektem – mówi Wiesław Szermach – restrukturyzacji portfela w kierunku zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń ochronnych, które stały się artykułem pierwszej potrzeby.

Towarzystwo utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków określany przez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, który wynosi 141,97%, a wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi utrzymuje się na poziomie 162,11%. Nastąpił  wzrost aktywów na pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych.

Niekwestionowanym atutem naszej Spółki – podkreśla Wiesław Szermach- są osiągane parametry  bezpieczeństwa  m.in. wskaźnik pokrycia kapitału gwarancyjnego środkami własnymi  czy wskaźnik pokrycia rezerw lokatami.W naszej strategii stawiamy na  indywidualne i grupowe programy ubezpieczeniowe, które  dają ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z dokonanego wyboru.

„Polisa – Życie” stale rozwija struktury sieci na terenie całego kraju i posiada 31 Przedstawicielstw,16 Regionalnych Biur Handlowych i zespół ponad 1000 agentów.

Źródło: Polisa Życie