Bezpieczne podróżowanie z Signal Iduna

0
1134

Ze względu na rozpoczynający się okres wyjazdów turystycznych warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie w trakcie podróży. Poniżej kilka najważniejszych rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, organizując swój wolny czas.

Polska i zagranica

Bez względu na to, czy planujemy wyjazd zagraniczny, czy na terenie Polski, ważne jest, aby ubezpieczenie turystyczne, które ma zapewnić nam ochronę, uwzględniało następujące ryzyka: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – pokrywa koszty świadczeń na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci. Odpowiedzialność Cywilna (OC) – pokrywa koszty za koszty wyrządzone osobom trzecim i szkody rzeczowe powstałe w trakcie trwania Podróży.

Bagaż Podróżny – ubezpieczeniem objęte są takie przedmioty jak: rzeczy osobiste, sprzęt fotograficzny, komputery, telefony, drobne urządzenia elektryczne, leki, sprzęt rehabilitacyjny i inne. Wyjazdy zagraniczne Wyjeżdżając poza Polskę, oprócz wyżej wymienionych ryzyk, weźmy pod uwagę także: Koszty Leczenia (KL) – dzięki temu w przypadku konieczności poddania się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczenie pokryje koszty leczenia. Wyjazdy z biurem Gdy wykupujemy wycieczkę (polską lub zagraniczną) w biurze podróży, pamiętajmy też o ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – które chroni przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w zorganizowanej wycieczce w skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Ubezpieczenia turystyczne

SIGNAL IDUNA Card Polska – ubezpieczenie dla młodych osób w wieku 12-30 lat, obejmujące ryzyka NNW i OC na terenie Polski. Karta jest całoroczna i kosztuje 50 zł. SIGNAL IDUNA Card World – Ubezpieczenie dla osób w wieku 12-30 lat, zapewniające ochronę ubezpieczeniową za granicą: koszty leczenia wraz z kosztami ratownictwa i assistance, NNW i OC oraz NNW na terenie Polski. Karta jest całoroczna i kosztuje 64 zł. Bezpieczne Podróże – kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa, pozwalająca na dopasowanie ryzyk ubezpieczenia i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta. Bezpieczne Podróże mogą obejmować: NNW, OC, Bagaż Podróżny, Sprzęt Sportowy, Koszty Leczenia. Przykład: ubezpieczenie długiego weekendu majowego (1.05-5.05) w Czechach może kosztować już od 16,66 zł. Cena polisy jest wyższa w przypadku wybrania większych sum ubezpieczenia i wyższych pakietów typu Prestiż czy Sport, których zakres może obejmować nawet uprawianie sportów ekstremalnych. Jak kupić ubezpieczenie turystyczne? Na stronie online.signal-iduna.pl – najłatwiej i najszybciej znajdziemy ubezpieczenie, które spełnia nasze oczekiwania. Zakup polisy możliwy tuż przed wyjazdem.

Źródło: Signal Iduna