Pakiet Orange Travel od TU Europa i sieci Orange

0
1066

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa rozpoczęło współpracę z operatorem telefonii komórkowej, uruchamiając sprzedaż ubezpieczeń turystycznych dla abonentów sieci Orange. To nowy, elektroniczny kanał dystrybucji, zakładający przeniesienie modelu sprzedaży bancassurance, w którym specjalizuje się Europa, na grunt innych branż niezwiązanych z bankowością.

– Kilka miesięcy temu zapowiadaliśmy dywersyfikację sieci dystrybucji poprzez aktywowanie różnych kanałów wykraczających poza usługi finansowe. Innowacyjność Europy przejawia się nie tylko w tworzeniu odważnych, oryginalnych produktów, ale i poszukiwaniu unikalnych kanałów dystrybucji o alternatywnym charakterze. Do takich zalicza się sprzedaż ubezpieczeń dla abonentów sieci komórkowych – mówiAndrzej Popielski, wiceprezes TU Europa.

Europa wraz z operatorem komórkowym zaoferowała abonentom pakiet Orange Travel, łączący ubezpieczenie podróżne z możliwością rozmów i sms-ów w roamingu w cenach jak w kraju. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego za granicą i w Polsce do kwoty 15 000 euro, assistance podróżny z dostępem do polskojęzycznego centrum pomocy, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego. Dodatkowo klient może skorzystać z odrębnego ubezpieczenia „Razem w podróży”, obejmującego bliskich, którzy wypoczywają wraz z nim.

– Będąc w podróży klienci często orientują się, że podczas przygotowań do wyjazdu zapomnieli o odpowiednim zabezpieczeniu, czyli ubezpieczeniu turystycznym. Teraz mogą je wykupić od ręki – dodaje Andrzej Popielski.

Po przekroczeniu granicy klient otrzymuje sms-a od operatora telefonii z informacją o możliwości ubezpieczenia się w prosty sposób. Aby zapewnić sobie ochronę w podróży, należy aktywować, również sms-em, usługę ubezpieczeniową Europy. Pakiet jest oferowany na 7 dni i kosztuje 18 zł z VAT. Jeśli podróż trwa dłużej, można go wykupić wielokrotnie.

Klientom, którzy zdecydują się na to ubezpieczenie TU Europa oferuje objęcie ochroną rodziny lub znajomych. Po przystąpieniu do ubezpieczenia Orange Travel abonent otrzymuje sms-em propozycję wykupienia polisy „Razem w podróży” dla osób, z którymi wypoczywa za granicą. W tym przypadku cała operacja jest finalizowana przez doradców Europy przez telefon.

Współpraca z Orange to kolejny krok TU Europa poza sektor bancassurance, w którym pozostaje ekspertem i liderem relacji biznesowych. W marcu br. Europa uruchomiła innowacyjny serwis tutum.pl, proponujący klientom indywidualnym w niestandardowej, lekkiej formule ubezpieczenia turystyczne, inwestycyjne, zdrowotne i na życie. W kwietniu serwis ten zaoferował klientom indywidualnym pierwszą na polskim rynku direct polisolokatę Europejski Zysk.

Źródło: TU Europa