Ubezpieczenie karty płatniczej w Concordia Ubezpieczenia

0
1191

Blisko 33,3 mln kart płatniczych było na koniec grudnia 2012 roku w portfelach Polaków, jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Jest to o prawie pół miliona kart więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Lawinowo rośnie w ostatnich latach ilość transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zawieranych za pomocą kart płatniczych.

Popularność transakcji bezgotówkowych determinuje wzrost zainteresowania nimi przestępców. Coraz częściej dochodzi do kradzieży środków z rachunku karty czy danych karty, a także rabunku gotówki pobranej z bankomatu. Złodzieje stosują różne metody m.in. wysyłają maile lub dzwonią i proszą o podanie numeru rachunku, danych karty czy informacji poufnych dotyczących PIN lub hasła. Dzięki takim działaniom zyskują dostęp do naszych pieniędzy.

Coraz więcej jest również kradzieży w wyniku skimmingu – przestępczego wykorzystania karty, które polega na bezprawnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty w celu wytworzenia duplikatu oryginalnej karty, która w środowisku elektronicznym zachowywać się będzie identycznie jak karta oryginalna.

Sposobem zabezpieczenia przed działalnością przestępców sięgających po nasze pieniądze i dane do dalszych działań, jest posiadanie karty płatniczej z ubezpieczeniem. Możliwość otrzymania takiej właśnie karty powstała w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jedna z Kart może być oferowana wraz ochroną w ramach umowy z Concordia Ubezpieczenia.

– Dzięki ochronie udzielonej do karty ubezpieczyciel pokrywa Ubezpieczonemu szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na swoim rachunku bankowym. W przypadku, gdy doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju (rabunku), kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia, sfałszowania karty (w tym w wyniku skimmingu). Dotyczy to utraty pieniędzy na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty – i to od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty – mówi Małgorzata Sikora – Menadżer ds. Rozwoju Produktu, Bancassurance.

Ochrona oferowana przez Concordia Ubezpieczenia pokrywa również szkody polegające na zniszczeniu lub utracie towarów zakupionych za pomocą karty, jeśli szkoda powstała w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Jeżeli karta płatnicza w naszym portfelu, albo znajdujące się na niej dane, staną się łupem złodzieja, to dzięki ochronie ubezpieczeniowej, odzyskamy utracone środki, zrabowane pieniądze oraz skradzione towary, kupione przy pomocy karty.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia