Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje wprowadzenie elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego

0
1027

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz twierdzi, że powinno się jak najszybciej wprowadzić na terenie całej Polski elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego. Rozwiąże to problemy z wyjaśnianiem, czy pacjent jest ubezpieczony i jaka refundacja leków mu przysługuje.

Karty ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujące od 1999r. na Śląsku sprawdziły się, dlatego już dawno powinny zostać wprowadzone w całym kraju. Profesor Lipowicz zaznaczyła również, że wprowadzenie tej karty 12 lat temu na Śląsku pozwoliło wykryć ciąg nieprawidłowości i nadużyć ze strony farmaceutów, lekarzy i chorych, co w rezultacie dało spore oszczędności. Jak zaznacza pani Prof., ustawa nakazująca wprowadzenie elektronicznej rejestracji ubezpieczonych obowiązuje od 2004 roku a od tego czasu istniały cztery rządy, które powinny były zająć się wydaniem odpowiedniego rozporządzenia .

W ocenie profesor Lipowicz, obecna sytuacja związana z refundacją leków, może ulec zmianie, jeżeli jak najszybciej zostaną wydane wiążące prawnie akty, dotyczące refundacji leków z recept opatrzonych pieczątkami „Refundacja do uznania NFZ”.

Od 1 stycznia wielu lekarzy wystawia ubezpieczonym pacjentom recepty ze stuprocentową odpłatnością, lekarze przystawiają też na receptach pieczątki „Refundacja do uznania NFZ”. Mimo ze Fundusz i ministerstwo zdrowia zapewniają, że takie pieczątki nie stanowią podstawy do odmowy refundacji, aptekarze często odmawiają wydania na nie leków ze zniżką .

Żródło: Informacyjna Agencja Radiowa