Losowanie do OFE już wkrótce

0
960

Wkrótce odbędzie się kolejne losowanie do otwartych funduszy emerytalnych. Na samodzielną decyzję o wyborze towarzystwa zostało niewiele czasu. Termin upływa 10 stycznia. Tym razem OFE nie mogą już tak aktywnie zachęcać do wyboru ich oferty, wszystko leży więc wyłącznie w gestii samych zainteresowanych. – przypominają eksperci Open Finance.

31 stycznia ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału do otwartych funduszy emerytalnych. Losowanie odbędzie się wśród osób, które nie dopełniły obowiązku i nie dokonały wyboru OFE samodzielnie. Tym razem jest ich ok. 311 tys. Do tylu osób ZUS wysłał przypomnienie o konieczności wyboru funduszu emerytalnego.

Istotną zmianą w porównaniu z poprzednimi latami jest całkowity zakaz akwizycji ze strony OFE. Dotychczas, gdy zbliżał się termin któregoś z losowań (koniec stycznia i lipca każdego roku), stawały się one na tym polu bardzo aktywne, a wśród akwizytorów, uganiających się za prowizjami, nierzadko dochodziło do zachowań patologicznych. Obecnie przystąpić do funduszu można wyłącznie drogą korespondencyjną, za pośrednictwem internetu czy telefonu. Komisja Nadzoru Finansowego, aby pomóc w wyborze, przygotowała specjalne zestawienie, które jest dostępne na jej stronach internetowych, zawierające informacje o wysokościach stóp zwrotu w różnych okresach oraz kosztach związanych z członkostwem w każdym z działających na polskim rynku funduszy. Zestawienie zawiera informacje, które mogą być przydatne przy dokonywaniu wyboru funduszu emerytalnego.

Liczba OFE, które biorą udział w każdym losowaniu jest zmienna. W tym roku ZUS przydzieli członków do: Allianz Polska OFE, AXA OFE, Generali OFE i PKO BP Bankowy OFE. W losowaniu uczestniczą te fundusze, które w ostatnich dwóch okresach rozliczeniowych (trzyletnie stopy zwrotu podawane dwa razy w roku przez Komisję Nadzoru Finansowego) osiągnęły wyniki powyżej średniej, a przy tym nie są zbyt duże i ich udział w rynku nie przekracza 10 proc., czyli że nie zarządzają więcej niż dziesiątą częścią aktywów netto zgromadzonych przez wszystkie OFE (225 mld zł). W losowaniu biorą więc udział fundusze o najlepszych wynikach inwestycyjnych.

Składki pracownika, który nie dokonał samodzielnie wyboru do momentu wyboru funduszu emerytalnego leżą na nieoprocentowanym koncie, co nie przynosi żadnych zysków.

Nie można jednak specjalnie demonizować samego procesu losowania. Zdając się na los zasadniczo nic się nie traci ani nie jest się na gorszej pozycji wyjściowej niż ci, którzy dokonali wyboru osobiście. Wręcz – z racji wspomnianych kryteriów wyboru funduszy do losowania – mamy gwarancję, że nie trafimy do OFE, który słabo sobie radzi. Oczywiście, dobre wyniki osiągnięte w ostatnich kilku latach nie są gwarancją, że w przyszłości będą równie dobre. Dlatego, jeśli już postanowimy dokonać wyboru samodzielnie, najlepiej porównywać wyniki funduszy w różnych okresach: np. w ostatnim roku, trzech, pięciu czy dziesięciu latach (patrz tabelka poniżej). Dzięki temu można się przekonać, jak poszczególne fundusze radziły sobie w różnych okresach. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestycji w fundusz emerytalny, większą wagę lepiej przyłożyć do wyników wypracowywanych w dłuższych okresach.

źródło: Open Finance