Legg Mason TFI wprowadza do oferty IKZE

0
979

Legg Mason TFI SA pod hasłem „Nie licz na Zorro. Sam uratuj 4%” promuje Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Towarzystwo jest jednym z pierwszych na rynku,  które zdecydowało się wprowadzić ten produkt do swojej oferty.

6 lutego 2012 roku chętni mogą założyć swoje IKZE w Legg Mason TFI SA, które jest jednym z liderów zarządzania programami emerytalnymi i oszczędnościowymi w Polsce.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Legg Mason to specjalne konto prowadzone z funduszami inwestycyjnymi Legg Mason, mające na celu odkładanie środków na przyszłość, a jednocześnie pozwalającej korzystać z ulgi podatkowej. Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu do określonego limitu ustalonego na dany rok. W 2012 roku wynosi on 4 030,80 złotych  (w praktyce przekłada się to na możliwość zmniejszenia podatku PIT nawet o 1 290 zł), przy czym wysokość indywidualnej kwoty zależy od osobistego dochodu.

– Chcemy być instytucją pierwszego wyboru w kategorii dobrowolnych programów oszczędzania na przyszłość i IKZE stanowi tego oczywisty element – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI SA. – Przygotowując IKZE położyliśmy nacisk na zaoferowanie ciekawych opcji inwestycyjnych i elastyczność samego produktu – dodaje Jacek Treumann.

IKZE Legg Mason umożliwia dowolność inwestowania. Każda osoba otwierająca IKZE może inwestować za jego pośrednictwem w renomowane fundusze, zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Zależnie od osobistych preferencji możemy wybrać pomiędzy gotowymi wariantami inwestowania przygotowanymi przez Towarzystwo (model dynamiczny lub zrównoważony – bazujące na strukturze tzw. life cycle, według której podział składki automatycznie dostosowywuje się do wieku oszczedzającego) bądź stworzyć własną strategię inwestycyjną.

Pierwsza wpłata wynosi min. 500 zł, kolejne – powinny mieć wysokość co najmniej 100 złotych. Możemy je dokonywać wedle własnego uznania i zgodnie z osobistymi możliwościami finansowymi, pod warunkiem, że nie przekroczymy ustawowego limitu na dany rok.

Bezpłatnego otwarcia IKZE z Legg Mason można dokonać za pośrednictwem platformy internetowej (www.leggmason.pl) oraz w siedzibie spółki Legg Mason TFI SA. Jednorazowa opłata manipulacyjna przy otwarciu IKZE za pośrednictwem innych podmiotów wynosi 400 złotych. Następnie możemy cieszyć się z braku kosztów przy prowadzeniu konta, dokonywaniu dopłat, czy zmianie podziału wpłat (8 razy w roku) i zmianach alokacji środków zgromadzonych już na koncie (4 razy w roku).

– Oddajemy naszym obecnym i przyszłym klientom elastyczny produkt, dopasowany do ich potrzeb oraz realiów rynkowych – zapewnia Jacek Treumann. – Każdy świadomy obywatel, chcący wykorzystać przysługujące mu ulgi, na pewno zwróci uwagę na możliwości, jakie stwarzają IKZE i IKE w Legg Mason TFI SA. Głęboko wierzymy w ich wartości i liczymy na widoczne zainteresowanie tymi produktami – dodaje Jacek Treumann.

źródło: Legg Mason TFI