BPH TFI wprowadza zmiany w zespole zarządzającym portfelami akcyjnymi

0
1018

BPH TFI wprowadza nowy model zarządzania portfelami akcyjnymi. Główna zmiana polega na rezygnacji z indywidualnej odpowiedzialności za poszczególne portfele na rzecz modelu, w którym za podejmowane decyzje inwestycyjne we wszystkich funduszach odpowiada cały zespół zarządzających. W efekcie, za zarządzanie portfelami akcyjnymi będzie odpowiadał zespół w składzie: Marcin Winnicki, Monika Milko, Dawid Czopek i Karol Godyń.

– Zmiany w zespole zarządzających portfelami akcyjnymi są efektem podjętej decyzji o modyfikacji procesu inwestycyjnego. Mają na celu wzmocnienie pracy zespołowej i umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału naszych zarządzających. W dalszym ciągu będziemy koncentrować się na selekcji spółek i na rynkach, na których rozwinęliśmy kompetencje, czyli Polsce, a także Europie Środkowej i Wschodniej. – mówi Artur Czerwoński, Prezes Zarządu BPH TFI.
Zespół akcyjny będzie odpowiadał za subfundusze: BPH Akcji, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Selektywny, BPH Akcji Europy Wschodzącej, BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej oraz zarządzanie portfelem akcyjnym subfunduszy BPH Stabilnego Wzrostu i BPH Aktywnego Zarządzania.

Zmiany obejmą także fundusze zamknięte z oferty BPH TFI: BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1-6, BPH FIZ Korzystnego Kursu, BPH FIZ Dochodowych Surowców oraz część płynną funduszy BPH FIZ Sektora Nieruchomości i BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2, którymi zarządzać będzie Bartosz Zduński. W jego obowiązkach znajdzie się też zarządzanie subfunduszem BPH Akcji Globalnym, który inwestuje w fundusze zagraniczne, zgodnie z rekomendacjami Franklin Templeton.

Do subfunduszy zarządzanych przez Michała Hołdę: BPH Skarbowego, BPH Obligacji 1 i 2, BPH Obligacji Europy Wschodzącej oraz portfeli obligacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu i BPH Aktywnego Zarządzania – dołączą fundusze absolutnej stopy zwrotu: BPH FIZ MultiInwestycja oraz BPH SFIO Total Profit.

Karol Godyń będzie nadal zarządzał subfunduszem BPH Globalnym Żywności i Surowców. Na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami pozostaje Grzegorz Łętocha.

Jednocześnie Piotr Nowak – dotychczas zarządzający funduszami BPH SFIO Total Profit i BPH FIZ MultiInwestycja oraz Bartłomiej Michalski – zarządzający subfunduszami BPH Akcji Europy Wschodzącej i BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej kończą pracę w BPH TFI.

źródło: BPH TFI