Grupa Allianz rozszerza ofertę o IKZE

0
1046

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to wprowadzona w tym roku nowa forma dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Od 1 marca 2012 r. także klienci Allianz mają możliwość skorzystania z niej. Oferty IKZE przedstawiły zarówno PTE Allianz Polska jak i TFI Allianz Polska.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jest nową formą dobrowolnego oszczędzania na emeryturę i razem z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) stanowi uzupełnienie grupy produktów wchodzących w skład III filara emerytalnego.

O zaletach dodatkowego i systematycznego odkładania na emeryturę nie trzeba nikogo przekonywać. Według obecnych szacunków, dla zarobków równych średniej krajowej współczynnik zastąpienia, czyli stosunek pierwszej wypłaconej emerytury z I i II filara do ostatniego wynagrodzenia, wyniesie jedynie 40-60% wcześniejszych dochodów. Ale dlaczego warto zainteresować się oszczędzaniem właśnie w IKZE? Podstawową zachętą do gromadzenia środków na starość w nowej formie jest ulga odliczana od podstawy opodatkowania ujmowana w rozliczeniu rocznym (PIT). Oszczędzający może odliczyć od podstawy opodatkowania do 4% osiągniętego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim.

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez PTE Allianz Polska S.A. oferuje zarówno IKZE jak i IKE. Fundusz ten realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami, tj. krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. Oszczędzający w IKZE jak i IKE w ramach Allianz Polska DFE nie ponoszą kosztów związanych z otwarciem konta. Minimalna pierwsza i każda kolejna wpłata na IKZE wynosi 50 zł. W ramach promocyjnej oferty do końca czerwca 2012 r. fundusz nie pobiera opłaty od środków wpływających na konto, a opłata za zarządzanie wynosi jedynie 0,01%. Po zakończeniu promocji opłata od środków wpływających na konto wynosić będzie 1,5%, a za zarządzanie 2,5%.

TFI Allianz Polska oferuje natomiast IKZE powiązane z funduszami inwestycyjnymi. W tym rozwiązaniu środki powierzone przez klientów są inwestowane w jednostki wybranych  subfunduszy z oferty Allianz FIO, zarządzanego przez TFI Allianz (Akcji Plus, Selektywny, Akcji Małych i Średnich Spółek, Akcji, Stabilnego Wzrostu, Aktywnej Alokacji, Polskich Obligacji Skarbowych, Obligacji Plus oraz  Pieniężny). Takie rozwiązanie daje możliwość maksymalnego dostosowania portfela do indywidualnych preferencji inwestycyjnych oraz szansę na wypracowanie zadowalających zysków. W przypadku IKZE związanego z funduszami opłata manipulacyjna za otwarcie konta wynosi 110 zł. Może ona zostać obniżona o połowę, jeśli klient otwierając IKZE, zdecyduje się na jednoczesne skorzystanie z ubezpieczenia Allianz Rentier. Minimalna wpłata przy otwarciu konta wynosi 200 zł, a każda kolejna 50 zł. Opłaty za zarządzanie w przypadku poszczególnych subfunduszy są określone w statucie Allianz FIO, natomiast zamiana jednostek pomiędzy subfunduszami jest bezpłatna.

Źródło: Allianz