Zespół akcyjny BPH TFI wzmocniony przez Jarosława Lisa

0
1044

Z początkiem kwietnia do zespołu akcyjnego Departamentu Zarządzania Aktywami BPH TFI dołączył Jarosław Lis, obejmując stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. Czteroosobowy zespół wspólnie podejmuje decyzje inwestycyjne i odpowiada za zarządzanie portfelami akcyjnymi.

Jarosław Lis jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalizacja: zarządzanie finansami i instrumenty finansowe). W kwietniu 2002 r. rozpoczął pracę w PKO BP SA na stanowisku analityka finansowego, gdzie powierzono mu analizy finansowe przedsiębiorstw, ocenę projektów inwestycyjnych oraz ryzyka portfeli kredytowych. Od listopada 2002 r. do listopada 2006 r. zatrudniony w SEB TFI SA – początkowo jako analityk inwestycyjny, odpowiedzialny za analizy i rekomendacje spółek oraz instrumentów dłużnych. W połowie  2004 r. przejął zarządzanie funduszami oraz portfelami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Od listopada 2006 do marca 2012 r. zatrudniony w Union Investment TFI SA jako Portfolio Manager odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów w ramach usługi asset management oraz funduszami inwestycyjnymi.

Zespołowy model zarządzania portfelami akcyjnymi, w którym za podejmowane decyzje inwestycyjne odpowiada czteroosobowy zespół zarządzających, BPH TFI realizuje od marca br. Zespół akcyjny, w skład którego oprócz Jarosława Lisa wchodzą: Marcin Winnicki, Karol Godyń oraz Monika Milko, odpowiada za subfundusze: BPH Akcji, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Selektywny, BPH Akcji Europy Wschodzącej, BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej oraz zarządzanie portfelem akcyjnym subfunduszy BPH Stabilnego Wzrostu i BPH Aktywnego Zarządzania.

„Wzmocnienie zespołu akcyjnego jest kolejnym krokiem związanym z rozwojem naszego nowego procesu inwestycyjnego. Wierzymy, że nowy zarządzający, wnosząc swoje wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe, rozwinie potencjał całego zespołu” – mówi Artur Czerwoński, Prezes Zarządu BPH TFI.

Obecnie cały Departament Zarządzania Aktywami BPH TFI liczy 8 osób. Dyrektorem Departamentu jest Grzegorz Łętocha.

Źródło: BPH TFI