Korzyści płynące z grupowych ubezpieczeń na życie

0
1054

Coraz więcej działających w Polsce firm oferuje pracownikom dodatkowe, atrakcyjne benefity: warsztaty, kursy językowe, abonamenty medyczne, czy karty na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Jednym z popularniejszych świadczeń poza pieniężnych są grupowe ubezpieczenia na życie. Jakie korzyści dają one pracownikom?

Grupowe ubezpieczenia na życie są bardzo często stosowane, jako pozafinansowe formy wynagradzania oraz motywowania pracowników. Nie zawsze jednak pracownik otrzymuje informacje odnośnie tego, co zapewnia mu polisa. Nie mając wiedzy na temat zakresu ochrony, pracownik często nie wie, kiedy może skorzystać z ubezpieczenia, a czasem w ogóle zapomina, że otrzymał takie świadczenie. Jako pracownik, warto, więc dowiedzieć się jaką polisę otrzymaliśmy i jakie daje nam korzyści.

„Z punktu widzenia pracownika zaletą ubezpieczenia na życie jest ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa najbliższym. Polisy grupowe zapewniają, bowiem dodatkowe wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych, np.: gdy urodzi się dziecko. Każda przyszła mama, powinna, więc sprawdzić, czy posiadane ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli tak, to w dziale kadr należy złożyć specjalny wniosek, a także dostarczyć odpis aktu urodzenia dziecka i kopię dokumentu tożsamości matki. Warto się o to zatroszczyć, ponieważ kwota takiego świadczenia wynosi średnio 1500 zł na każdego ubezpieczonego rodzica” – wyjaśnia Katarzyna Tekieli, Kierownik Działu Obsługi Polis Klientów Korporacyjnych w ING Życie.

Pamiętajmy, że grupowe ubezpieczenia zapewniają także finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach, takich jak: wypadki, ciężkie choroby, pobyt w szpitalu czy operacja. Niektóre pakiety obejmują również swym zakresem najbliższą rodzinę pracownika, np.: umożliwiają wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu ciężkiego zachorowania dziecka czy małżonka lub pozwalają na szybką wypłatę pieniędzy, jeżeli któryś
z członków rodziny ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

Ubezpieczenia na życie dla pracowników działają przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu możemy czuć się bezpieczni nie tylko w miejscu pracy, ale także w drodze do domu, na zakupach, czy spędzając czas z rodziną.

Źródło: ING Życie