Klienci BPH TFI zabezpieczają się finansowo na przyszłość

0
1038

Zabezpieczenie na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz przyszłości dzieci – to dwa główne powody oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, które w badaniach ankietowych przeprowadzonych przez BPH TFI* wśród Klientów wskazało odpowiednio 47% i 32% ankietowanych. Jednocześnie 24% badanych inwestuje, nie mając konkretnego celu, a 14% ponieważ sprawia im to przyjemność i daje satysfakcję.

Ankietowani najczęściej lokują w funduszach inwestycyjnych od 10 do 20 proc. swojego kapitału – tak deklaruje ponad 26%. W ponad połowie przypadków są to środki pochodzące z bieżących zarobków i pensji. 60% badanych inwestuje wyłącznie własne środki, a 27% środki całej rodziny. Jednocześnie ponad 47% osób deklaruje, że wszystkie decyzje inwestycyjne podejmuje samodzielnie.
„Ankieta dostarczyła wiele cennych informacji na temat naszych Klientów i ich preferencji w zakresie inwestowania. Cieszy rosnąca świadomość specyfiki inwestowania w fundusze – ponad trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że planuje zrealizować zyski ze swoich inwestycji najwcześniej za 3 lata, co odpowiada zalecanym długoterminowym horyzontom inwestycyjnym w przypadku funduszy” – podsumowuje Wojciech Bablok, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR BPH TFI.

Ponad połowa badanych oszczędza nieregularnie – wtedy, gdy pojawią się wolne środki, jednak robi to już od ponad 10 lat. Ankietowani inwestują najczęściej w dwa różne fundusze (26%), a blisko 20 proc. skupia się na jednym produkcie. Zdecydowana większość ankietowanych (70%) sprawdza stan swoich inwestycji przynajmniej raz w miesiącu, głównie za pośrednictwem internetu.

*W badaniu ankietowym, prowadzonym od 1 stycznia do 15 lutego 2012 r., wzięło udział 4077 osób. Ankieta wysłana została do Klientów BPH TFI razem z Magazynem Funduj, dostępna też była na stronie www.bphtfi.pl

Źródło: BPH TFI