Grupa Europa na podium w rankingu przygotowanym przez Gazetę Bankową

0
1110

Trzecie miejsce wśród ubezpieczycieli zajęła Grupa Europa w rankingu 100 Największych Instytucji Finansowych przygotowanym przez Gazetę Bankową. Zestawienie prezentuje pierwszą setkę liczących się instytucji finansowych na polskim rynku.

Firmy zostały sklasyfikowane według osiągniętego wyniku finansowego netto w 2011 r. Kryteriami, które miały wpływ na wyłonienie laureatów były: poziom przychodów, dynamika pozycji rynkowej oraz efektywność przedsiębiorstw.

Ranking obejmuje wszystkie ważniejsze instytucje finansowe działające w Polsce, których trzon stanowią banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy leasingowe. Jak wynika z opracowanego zestawienia, ubiegły rok można zaliczyć „na plus” dla firm instytucji sektora finansowego, co potwierdzają osiągnięte przez nie wyniki finansowe.

Źródło: TU Europa