Nowa oferta TUnŻ Warta oparta na surowcach naturalnych

0
1001

TUnŻ WARTA stawia na inwestycję w surowce naturalne. Nowa oferta, dostępna do końca czerwca w Kredyt Banku, oparta jest na koszyku czterech surowców – ropy, miedzi, srebra i kukurydzy. Po 3 latach inwestor może liczyć nawet na 36% nieopodatkowanej premii.  

Surowce na Plus to 3 – letnia polisa na życie i dożycie z jednorazową składką. Formuła produktu łączy ochronę ubezpieczeniową z możliwością uzyskania premii na koniec umowy. Przy dobrej koniunkturze premia może wynieść po 3 latach nawet 36%. Polisa zapewnia jednocześnie ochronę powierzonego kapitału na koniec trwania umowy, dlatego kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje.

Wpływ na wysokość premii będą miały ceny czterech surowców – ropy, miedzi, srebra i kukurydzy.

Popyt na surowce naturalne rośnie dynamicznie od wielu lat, jednakże ze względu na skomplikowany proces technologiczny ich wydobycia oraz ograniczone zasoby, możliwość szybkiego wzrostu podaży jest ograniczona. Efektem napiętego bilansu popytu i podaży jest wzrost cen. Sprzyjające wzrostowi cen surowców jest także coraz większe zainteresowanie inwestorów tym rynkiem  – mówi  Wojciech Bogacki – Analityk Rynków Finansowych w TUnŻ WARTA.

Sposób naliczania premii:

Umowa zawierana jest na 3 lata i podzielona jest na trzy roczne okresy obserwacyjne. Po każdym roku, jeśli w dniu obserwacji wszystkie cztery surowce z koszyka będą miały cenę wyższą niż w dniu ustalenia wartości początkowej, to za dany rok zostanie naliczona premia w wysokości 12%. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, premia będzie równa 0%. Wartość początkowa będzie stała przez cały okres umowy i zostanie określona jako cena surowców z dnia 5 lipca 2012 r.

Premia, będąca sumą trzech okresów obserwacyjnych, zostanie wypłacona na koniec umowy. Trafi ona na rachunek klienta w całości, gdyż jest zwolniona z 19% podatku od dochodów kapitałowych. Maksymalna wartość premii może wynieść 36% wpłaconej przez klienta składki alokacyjnej (tj. składki pomniejszonej o opłatę za zawarcie umowy).

Konstrukcja produktu zapewnia także ochronę wpłaconej składki na koniec umowy. Oznacza to, że w przypadku niespełnienia warunków pozwalających na naliczenie premii, klientowi zostanie wypłacony kapitał odpowiadający wpłaconej składce alokacyjnej.

 Polisa na życie

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela polisy osobie wskazanej w umowie zostanie wypłacone świadczenie. Świadczenie to jest zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Polisę Surowce na Plus zawrzeć mogą osoby od 18 do 80 roku życia. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. złotych.

Ubezpieczenie dostępne będzie  w placówkach Kredyt Banku od 7 maja do 29 czerwca 2012 r.

Źródło: Warta