Kolejny produkt strukturyzowany w ofercie Nordea Polska

0
1074

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wprowadziło do sprzedaży kolejny produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału. Nordea Gwarant – Silny Kwartet (ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie), jest oparty o kursy czterech walut: rosyjskiego rubla, meksykańskiego peso, brazylijskiego reala oraz indyjskiej rupii, w relacji do dolara amerykańskiego.

Konstrukcja produktu jest przejrzysta – Klient zyskuje wraz ze wzrostem wartości koszyka wybranych walut. Rynki krajów wschodzących szybciej niż rynki krajów rozwiniętych odrabiają straty po ostatnich spadkach. Prognozy tempa wzrostu gospodarczego ten i kolejny rok, dla Meksyku, Brazylii, Indii oraz Rosji, są znacznie lepsze niż dla USA. Bank Światowy prognozuje, że w 2012 roku te kraje będą się rozwijać średnio w tempie 4,15%, czyli ponad 2 razy szybciej niż USA. W porównaniu z rynkami rozwiniętymi rynki wschodzące mają znaczącą przewagę w postaci pozytywnych perspektyw wzrostu gospodarczego. Co więcej, USA ma obecnie bardzo duże zadłużenie – sięgające 15 bilionów USD.
W celu poprawy sytuacji system Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych przyjął strategię dodruku dolara. Poprawa nastrojów w tym wypadku może okazać się jedynie krótkoterminowa, a w długim okresie działanie takie może spowodować inflację i tym samym pogorszenie perspektyw dolara w stosunku do walut krajów wschodzących, w tym także – rubla rosyjskiego, peso meksykańskiego, reala brazylijskiego i rupii indyjskiej.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, analitycy Nordea spodziewają się dynamicznego wzrostu kursów wybranych walut w relacji do dolara amerykańskiego. To znakomity moment, by zyskać z Nordea Gwarant – Silny Kwartet.

Nordea Gwarant – Silny Kwartet to produkt w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 18 miesięcy (okres trwania umowy ubezpieczenia 4 maja 2012 r.– 11 grudnia 2013 r.) dostępny w dwóch wersjach: z 98% lub 100% gwarancją zainwestowanego kapitału (pod warunkiem nie wycofania środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia zawartej na czas określony). Z Nordea Gwarant – Silny Kwartet Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków i darowizn.

Nordea Gwarant – Silny Kwartet jest dostępny w Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., a także w oddziałach Nordea Bank Polska S.A. od 7 do 29 maja 2012 r.

Źródło: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.