Kwietniowy wzrost aktywów funduszy Pioneer Pekao TFI

0
1017

W kwietniu fundusze i subfundusze Pioneer Pekao TFI zanotowały ponad 15 mln zł dodatniej sprzedaży netto. To trzeci miesiąc z rzędu, gdy saldo wpłat i umorzeń było dodatnie. Od początku roku Pioneer Pekao TFI pozyskał tym samym ponad 160 mln zł nowych środków.

Sprzedaż brutto największego i najstarszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, Pioneer Pekao TFI, wyniosła nieco ponad 310 mln zł, co było najmniejszą wartością licząc od początku roku. Wyraźnie także zmalały odkupienia jednostek funduszy, których wartość również była najniższa od stycznia 2012 roku.

Największą popularnością w minionym miesiącu cieszyły się fundusze dłużne i rynku pieniężnego: Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Pieniężny orazPioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, które łącznie pozyskały prawie 95 mln złotych.

– Kwietniowe dane pokazują stabilizujący się, umiarkowanie pozytywny, trend dla rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Obrazuje to chociażby trzeci miesiąc z rzędu wpływu nowych środków do funduszy Pioneer przy stosunkowo niewysokim poziomie nabyć i odkupień. W minionym miesiącu klienci wciąż skupiali się na inwestycjach uważanych za bezpieczne, zwracając mniejszą uwagę na możliwości dywersyfikacji na rynkach zagranicznych – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Tymczasem najlepsze wyniki inwestycyjne Pioneer Pekao TFI, licząc od początku 2012 r., przynoszą fundusze inwestujące na rynkach Azji i Pacyfiku. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego zyskał w tym okresie 9,25%, subfundusz Fundusze Zagraniczne 6,88%, a Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 6,84%.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec kwietnia wyniosła ponad 14,3 mld złotych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI