INTER Polska konsekwentnie realizuje strategię

0
1152

Pierwszy kwartał 2012 roku okazał się pomyślny dla Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA. Spółka znacząco poprawiła wynik finansowy w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, przekraczając 2 mln zł (348 tys. w I kwartale 2011). Również wynik techniczny w pierwszym kwartale był dodatni (353 tys. zł). Życiowa spółka INTER wypracowała 626 tys. zł zysku, co jest trzykrotnie lepszym wynikiem od osiągniętego w I kwartale 2011 roku.

Majątkowa spółka TU INTER Polska SA zebrała w I kwartale 33,5 mln składki. Dynamika przyrostu składki przypisanej w tym okresie wyniosła 40%, między innymi dzięki 40-procentowemu wzrostowi sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Prężnie rozwija się także najmłodszy produkt INTER Polska, dedykowany branży medycznej – ubezpieczenie ochrony prawnej. W I kwartale składka przypisana wzrosła tutaj ponad dwukrotnie.

Spółka INTER-ŻYCIE Polska SA również odnotowała wzrost przypisu składki o 40% w stosunku do roku ubiegłego.

„Konsekwentna realizacja strategii 2012 – 2014 ma swoje odzwierciedlenie w wynikach naszych spółek” – mówi Janusz Szulik, prezes zarządu TU INTER Polska SA. „Rok 2012 jest dla nas nie tylko rokiem dalszego rozwoju organicznego, ale także czasem inwestycji w technologie informatyczne. Wdrażamy właśnie nowoczesny system informatyczny, który wpłynie pozytywnie na efektywność pracy oraz obsługę klienta. W dłuższej perspektywie ułatwi on także reagowanie na zmieniające się potrzeby naszych klientów i pośredników”.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.