Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dokonało zmian w zarządzie

0
1174

26 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dokonała zmian w składzie zarządu Towarzystwa. Na stanowisko prezesa powołana została Aleksandra Widziewicz (do czasu uzyskania akceptacji KNF będzie członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa zarządu) natomiast na członka zarządu powołano Sławomira Walerysia.

Rada Nadzorcza przyjęła jednocześnie rezygnację dotychczasowego prezesa TUW Pocztowe Bogdana Koczorowskiego i członka zarządu Sylwestra Czupryniaka.
Obecny skład Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, pozostającego w grupie Poczty Polskiej SA przedstawia się następująco:

  • Aleksandra Widziewicz – członek zarządu (pełniący obowiązki prezesa zarządu)
  • Krzysztof Janicki – członek zarządu
  • Sławomir Waleryś – członek zarządu

Aleksandra Widziewicz – od wielu lat pracuje dla instytucji finansowych. Doradzała przy tworzeniu oferty produktowej, a także wdrażaniu procesów i procedur wewnętrznych. Jest ekspertem w obszarze corporate governance i compliance. Przez wiele lat pełniła funkcje dyrektora departamentu prawnego oraz compliance w Deutsche Bank Polska SA oraz BRE Banku SA. Pracowała w zespole bankowym międzynarodowej kancelarii prawnej Linklaters. Ostatnio kierowała praktyką bankowo-finansową międzynarodowej kancelarii Bird&Bird w Warszawie. Związek Banków Polskich przyznał jej odznakę honorową za wkład w rozwijanie praktyki bankowej w Polsce.
Aleksandra Widziewicz studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła także wiele szkoleń i staży w zagranicznych instytucjach finansowych. Jest radcą prawnym od 1995 roku.

Sławomir Waleryś – od lat związany z branżą ubezpieczeniową. Jest ekspertem w zakresie zarządzania i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Pełnił funkcje prezesa Zarządu takich firm ubezpieczeniowych jak: Compensa Życie, Aspecta Życie i HDI Gerling Życie oraz członka zarządu Compensa SA i Alte Leipziger Hestia. Przeprowadził fuzję Aspecty Życie z Gerling Życie. Jako konsultant KPMG Polska współtworzył Pogodną Jesień w PZU Życie oraz linię produktową unit-linked w Alte Leipziger Hestia.
Sławomir Waleryś studiował zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończył aktuariat na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie. Jest licencjonowanym aktuariuszem (ASA) w Ameryce Północnej. Jego zainteresowania to żeglarstwo, dobra literatura i muzyka.

Źródło: Pocztowe TUW