Concordia Biznes dla małych i średnich przedsiębiorstw

0
1174

Szeroki zakres ochrony z możliwością dostosowania go do poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej i unikalne ubezpieczenie Ochrony Prawnej Wierzytelności – tym cechuje się nowy produkt Concordia Ubezpieczenia – Concordia Biznes. W ofercie dostępny od 14 maja 2012 roku.

Produkt przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MSP. Obejmuje wszystkie podstawowe ryzyka majątkowe takie jak: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, szyby od stłuczenia i pęknięcia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a także cargo.

Concordia Biznes obejmuje ponad 20 ryzyk w podstawowym zakresie ubezpieczenia bez konieczności płacenia dodatkowych składek. Dotyczy to m.in. zalania przez dach, powodzi czy przepięcia i dewastacji. Co niezwykle istotne dla przedsiębiorcy, ma on możliwość ubezpieczenia na pierwsze ryzyko (poza budynkami i budowlami), czyli zgłoszenia do ubezpieczenia takiej wartości mienia ruchomego, która stanowi  równowartość maksymalnej straty, jakiej można doznać w następstwie jednego zdarzenia
losowego. Concordia Biznes jest dostępna w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet, który został nagrodzony przez Gazetę Bankową statuetką Ubezpieczeniowy Lider Informatyki 2011.

– Połączenie systemu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko i wyboru spośród wskazanych sum ubezpieczenia pozwala Klientom na prostszy dobór najkorzystniejszego wariantu i uzyskanie ochrony odpowiadającej rzeczywistemu ryzyku – mówi Jacek Chojnacki, Menadżer Produktów dla Podmiotów Gospodarczych.

W ramach Concordia Biznes przedsiębiorca może skorzystać z unikalnego rozwiązania Ochrony Prawnej Wierzytelności.

– Na rynku jest zapotrzebowanie na taki właśnie produkt dla Klienta z sektora MSP. Ma na to wpływ sytuacja gospodarcza. W ciągu ostatnich trzech lat okres spłaty należności w sektorze przedsiębiorstw wydłużył się średnio o tydzień, wzrosła też ilość upadłości firm – mówi o przesłankach stworzenia produktu OP Wierzytelności, Joanna Namerła, Menedżer Produktów dla Instytucji Finansowych Concordia Ubezpieczenia.

– Dzięki Ochronie Prawnej Wierzytelności wspieramy Klienta w przypadku niewypłacalności jego kontrahentów. Pomoc Prawnika w takim przypadku polega na udzieleniu telefonicznej porady lub pisemnej opinii prawnej, sporządzeniu wezwania do zapłaty czy pozwu – dodaje J. Namerła.

Przypadków, kiedy prowadzącemu biznes przedsiębiorcy może przydać się OP Wierzytelności jest wiele między innymi:

Jeden z kontrahentów uporczywie zalega z płatnościami za fakturę. Kiedy należności się przedawnią? Klient decyduje się na skierowanie sprawy do sądu.

Gdzie można się dowiedzieć czy kontrahent złożył wniosek o upadłość? Ubezpieczony chce sprawdzić kondycję finansową swojego partnera – wnioskuje więc o raport handlowy.

Kontrahent odesłał towar twierdząc, iż jego jakość jest niezgodna z umową. Żąda skorygowania faktury w całości, twierdząc, że za nią nie zapłaci. Co robić?

Jeden z kontrahentów Ubezpieczonego, który zalegał z płatnościami za kilka faktur, ogłosił upadłość. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

Nowy partner zamówił towar na dużą kwotę i nie zapłacił za fakturę w wyznaczonym terminie płatności. Ubezpieczony decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej, która podejmuje działania w celu odzyskania zaległości.

Posiadając OP Wierzytelności w przedstawionych sytuacjach można uzyskać pomoc prawnika w postaci porady windykacyjnej czy porady dotyczącej sposobu zgłoszenia wierzytelności do masy upadłościowej, a także wsparcie w windykacji należności: zarówno polubownej jak i sądowej.

Concordia Biznes to nowe spojrzenie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi nie tylko zabezpieczenie podstawowej działalności, ale także chroni wierzytelności firmy.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia