Grupa Generali podsumowała pierwszy kwartał 2012 roku

0
1103
  • W pierwszym kwartale 2012 r. składka przypisana brutto Grupy Generali Polska wzrosła o 13,7% do poziomu 548,8 mln zł
  • 12,5% wzrost przypisu składki w obszarze ubezpieczeń na życie i 14,8% wzrost na rynku ubezpieczeń majątkowych
  • Generali OFE wzrost o 11% pod względem liczby klientów i niemal 10% pod względem wysokości zarządzanych aktywów
  • Generali OFE zwycięzcą prestiżowego rankingu „Gazety Wyborczej”

W pierwszym kwartale br. Grupa Generali Polska odnotowała wysokie tempo rozwoju organicznego. Przypis składki brutto wzrósł do 548,8 mln zł, tj. o 13,7% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego. Wynik ten jest rezultatem dynamicznego rozwoju w kluczowych liniach biznesu oraz we wszystkich strategicznych kanałach dystrybucji firmy. Początek roku był również bardzo dobry dla funduszu emerytalnego Generali, który zanotował 11-procentowy wzrost portfela klientów, co daje mu wynik 4-krotnie lepszy od średniej rynkowej. Generali OFE prowadził po pierwszym kwartale br. 942,7 tys. aktywnych rachunków emerytalnych.

– „Wyniki działalności Generali za pierwszy kwartał br. pokazują, że ciężka praca w ubiegłym roku nad poprawą rentowności portfela, jakości likwidacji szkód oraz inwestycje w systemy informatyczne przyniosły wymierne efekty. W sposób rentowny rozwijamy się w kluczowych dla naszej strategii liniach produktowych – zarówno na rynku ubezpieczeń majątkowych, na życie, jak i emerytalnych. Sprzyjały nam również warunki zewnętrzne, które wpłynęły na obniżenie współczynnika szkodowości. Cieszy mnie, że od początku roku podążamy ścieżką dynamicznego rozwoju. Mamy jednak świadomość, że utrzymanie trendu wzrostowego będzie wymagało sprawnego dostosowywania się do rosnących wymagań klientów. Chcemy, by w chwilach niepewności na rynkach finansowych i globalnej gospodarce, Generali dostarczało naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i stabilności oraz powtarzalność bardzo dobrych wyników inwestycyjnych” – mówi Artur Olech, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE – konsekwentna poprawa rentowności
Spółka Generali T.U., działająca na rynku ubezpieczeń majątkowych, w I kwartale br. wciąż poprawiała rentowność portfela produktowego, zachowując jednocześnie silny trend rozwoju organicznego. Przypis składki wzrósł w I kwartale br. do 289,3 mln zł, tj. o 14,8% rok do roku. Jest to zasługą dobrych wyników sprzedaży w kanałach sieci własnej, multiagencyjnej i brokerskiej.

W pierwszym kwartale spółka Generali T.U. kontynuowała przyjętą w ubiegłym roku strategię poprawy rentowności oraz sprzedaży w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Przypis składki w tym segmencie rynku wzrósł o 13,7% do 160,3 mln zł. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowiły tym samym 55% całego portfela ubezpieczeń majątkowych Generali T.U. S.A. Najdynamiczniej rozwijającą się linią spółki były w I kwartale br. ubezpieczenia korporacyjne. W tym segmencie rynku Generali odnotowało 19% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

UBEZPIECZENIA na ŻYCIE – składki regularne wciąż motorem rozwoju
Przypis składki brutto, działającej na rynku ubezpieczeń życiowych, spółki Generali Życie T.U. S.A., na koniec marca br. wzrósł do poziomu 259,5 mln zł, tj. rok do roku o 12,5%.
Na rynku ubezpieczeń na życie, podobnie jak w ubiegłym roku, spółka zanotowała szczególnie dobre rezultaty w segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. W tym obszarze, na koniec marca br., sprzedaż wzrosła do 153,4 mln wobec 131,4 mln zł przed rokiem, a więc aż o 16,8% podczas gdy – wg najświeższych dostępnych danych z końca 2011 r. – rynek ten w Polsce urósł o zaledwie 4,9%.

Sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec marca br. 106,1 mln zł, wobec 99,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza 6% wzrost, nawet mimo znacznej niepewności na rynkach giełdowych i w efekcie niższego zainteresowania klientów produktami inwestycyjnymi ze składką jednorazową.

GENERALI OFE – szybszy od rynku wzrost liczby rachunków oraz wartości aktywów
Na koniec I kwartału 2012 r. OFE Generali prowadził 942,7 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o niemal 11% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to prawie 4-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba klientów wzrosła w ciągu roku o 3%. Generali OFE, na koniec marca 2012 r., zarządzał aktywami w wysokości 12,04 mld zł, czyli o 9,7% więcej niż przed rokiem. W analogicznym okresie aktywa wszystkich funduszy emerytalnych wzrosły o 4%, co oznacza, że w pierwszym kwartale bieżącego roku Generali OFE rozwijało się ponad 2-krotnie szybciej niż rynek.
W styczniu br. Generali OFE został zwycięzcą prestiżowego rankingu najlepszych funduszy emerytalnych w Polsce, przygotowanego przez „Gazetę Wyborczą”.
Ponadprzeciętne wyniki Otwartego Funduszu Emerytalnego Generali są potwierdzeniem słuszności przyjętej przez Generali strategii zarządzania aktywami bazującej przede wszystkim na długoterminowym bezpieczeństwie inwestycji.

– „Wyniki finansowe Grupy Generali Polska po pierwszym kwartale pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące roku. Kontynuując pozytywne trendy sprzedażowe przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i racjonalnej polityki cenowej, a także przy utrzymaniu się dotychczasowych warunków pogodowych możemy myśleć o dalszym, dynamicznym zdobywaniu rynku, co zapewni zarówno systematyczny rozwój firmy, jak i generowanie wartości dla naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy” – dodał Artur Olech, Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

Zgodnie z polityką korporacyjną firmy, publikacje danych finansowych Grupy Generali Polska po I oraz po III kwartale roku zawierają m.in. dane w zakresie składki przypisanej brutto w najważniejszych liniach biznesu, zaś publikacje z wynikami półrocznymi i rocznymi uzupełniane są dodatkowo o wybrane pozycje bilansu firmy, w tym o skonsolidowany zysk netto. W związku z tym najnowsze informacje nt. zysków netto spółek Grupy Generali Polska dostępne będą wraz z wynikami za I półrocze br.

Źródło: Grupa Generali