Home & Market wyróżnił Prezesa Zarządu Skandia Życie

0
1106

Paweł Ziemba, Prezes Zarządu Skandia Życie TU S.A. został zaliczony przez „Home & Market” do grona najbardziej liczących się managerów polskiej branży ubezpieczeniowej. Kolegium redakcyjne magazynu podjęło decyzję w oparciu o analizę dokonań zawodowych członków zarządów spółek oraz wyników finansowych firm z ostatnich 5 lat.

„Zarządzanie to trudna sztuka. O sukcesie firmy nie decyduje jedna osoba, ale cały zespół. Dlatego dobry manager powinien być integralną częścią organizacji, umieć jasno precyzować cele oraz inspirować pracowników i wzmacniać w nich pozytywną chęć do działania. Skandia sukcesywnie inwestuje w ludzi, bez których dynamiczny rozwój naszej spółki nie byłby możliwy” – mówi Paweł Ziemba, Prezes Zarządu Skandia Życie TU SA.

Paweł Ziemba funkcję Prezesa Zarządu Skandia Życie TU S.A. pełni od 1 października 2008 r. Z firmą związany jest od 2003 r., gdy objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży. Od 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing, odgrywając kluczową rolę w budowie Skandii w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie Electrolux, z którą był związany od 1997 r. jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, a następnie jako Dyrektor Naczelny Electrolux Wascator. Absolwent AWF w Warszawie oraz Electrolux Business College przy Webster’s University w Wiedniu.

Ranking 25 Najcenniejszych Osób w Ubezpieczeniach magazynu „Home & Market” powstał w wyniku analizy sytuacji finansowej na rynku ubezpieczeń w ostatnich 5 latach. Kolegium redakcyjne wyłoniło laureatów spośród osób, które od lat działają na płaszczyźnie ubezpieczeń, kształtują rynek i budują jego wizerunek.

Źródło: Walk & Talk