Jak zabezpieczyć firmę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń?

0
1073

96% firm w Polsce to mikrofirmy. Jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby mikroprzedsiębiorstw, z największą w całej wspólnocie dynamiką wzrostu wartości dodanej brutto sektora MSP.

Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowanego pod koniec ubiegłego roku to właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pozwolili przetrwać polskiej gospodarce w chwili, kiedy takie kraje jak: Grecja, Portugalia czy Hiszpania objął kryzys. Połowa firm zatrudniających do 9 osób działa dłużej niż 4 lata, a i ta tendencja wzrasta. Także kobiety i młodzi Polacy z entuzjazmem podchodzą do kwestii prowadzenia samodzielnego biznesu. MSP w Polsce tworzą miejsca pracy dla 3,5
mln osób, co stanowi 39,2% ogółu pracujących w naszych rodzimych firmach.

Jest to więc sektor, który rozwija się prężnie mając przed sobą dobre perspektywy. To także sektor, który jest czuły na zdarzenia związane z działaniami czynników zewnętrznych takich jak: anomalie pogodowe, pożary, zniszczenia czy kradzieże i rabunki. Jak więc zabezpieczyć biznes i miejsca pracy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, na które właściciel przedsiębiorstwa nie ma wpływu?

Planując budżet firmy niezbędne jest ubezpieczenie majątku, który często jest dorobkiem całego życia. W tej kwestii nie da się oszczędzić, a obserwując tendencje na rynku coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego faktu. Szukają oni kompleksowej ochrony majątku, oczekując dobrej i solidnej obsługi w razie szkody przy jednoczesnej atrakcyjnej składce.

Często zdarzają się sytuacje, które wykraczają poza zakres standardowego ubezpieczenia. W sklepie spożywczym sprzedawca ustawiając towar potrącił półkę. Spadły z niej szklane butelki z napojami. Rozbijając się skaleczyły dziecko, które było z rodzicami w zakupach. Po wizycie w szpitalu konieczne okazało się założenie szwów. Roszczenie rodziców o zadośćuczynienie przekroczyło 50 000 złotych.

Przedsiębiorca musi się liczyć także z łatwiejszymi do przewidzenia zdarzeniami, takimi jak np. kradzież. Podczas włamania do sklepu ogólnospożywczego nieznani sprawcy uszkodzili drzwi wejściowe, wybili szybę wystawową i ukradli towary o wartości ok. 23.000 zł.

Trudno jest również ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem. Restauracja przyjęła zlecenie na obsługę cateringową szkolenia. Ze względu na dużą wartość zamówienia strony ustaliły płatność przelewem w terminie 14 dni po wykonaniu usługi. Należność nie została uregulowana. Przedsiębiorca poniósł koszty w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, a na pisemne wezwania brak odpowiedzi.

Są także sytuacje, które powodują, że dalsze prowadzenie firmy może być niemożliwe, albo na dłuższy czas ograniczone. Zakład fryzjerski znajdujący się w lokalu wynajmowanym w pawilonie handlowym uległ zalaniu podczas intensywnych opadów deszczu. Przyczyną był nieszczelny dach. Zniszczeniu uległo wyposażenie i kosmetyki o wartości 10.000 zł, a nakłady inwestycyjne na odtworzenie stanu pierwotnego firmy sięgną 25.000 zł.

Zdarzenia, które zostały przedstawione obejmują wiele ryzyk. Czy jedno ubezpieczenie może uchronić właściciela firmy przed zaistniałymi szkodami? Rozwiązaniem jest kompleksowe ubezpieczenie prowadzonej działalności dające możliwość objęcia ochroną w ramach jednej polisy całego mienia przedsiębiorstwa. Zaletą takiej oferty jest oszczędność czasu przeznaczonego na zapoznanie się z umową oraz niższa składka, która w przypadku tego typu polis jest zawsze korzystniejsza dla klienta niż w przypadku zawierania wielu pojedynczych ubezpieczeń.

Decydując się na kompleksowe ubezpieczenie swojego biznesu wszystkie z opisanych zdarzeń mogą być ubezpieczone. Składka za łączną ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży i OC wynosi najczęściej kilkaset złotych. Za taką kwotę można mieć zagwarantowaną ochronę majątku i pewność uzyskania odszkodowania w razie określonego zdarzenia.

– W ramach ubezpieczenia dla przedsiębiorców Concordia Biznes oferowanego przez Concordia Ubezpieczenia można skorzystać z unikalnej oferty Ochrony Prawnej Wierzytelności. Za składkę w wysokości 299 złotych otrzymujemy dostęp do usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, która w jego imieniu podejmuje działania w celu skutecznego wyegzekwowania należności – mówi Jacek Chojnacki, Menadżer Produktów dla Podmiotów Gospodarczych Concordia Ubezpieczenia

Jedną z ważnych zalet Concordia Biznes jest tzw. ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Przedsiębiorca nie musi dokładnie wyceniać wartości każdego z posiadanych środków trwałych takich jak: maszyny, urządzenia czy wyposażenie lub środków obrotowych, czyli towarów lub materiałów do produkcji.

– Wystarczy określenie maksymalnej wartości potencjalnej szkody, od której liczona jest składka. Niezaprzeczalnymi zaletami tego rozwiązania jest brak konieczności posiadania dokładnego wykazu mienia i jego wartości. Ubezpieczający określa jedynie szacunkową wartość ubezpieczanego mienia. Wysokość składki jest ustalana od wartości faktycznie narażonej na potencjalną szkodę, czyli niższej niż w tradycyjnym ubezpieczeniu – pokazuje zalety tego rozwiązania Jacek Chojnacki, Menadżer Produktów dla Podmiotów Gospodarczych Concordia Ubezpieczenia.

Istotnym elementem prowadzenia firmy jest także czas. Concordia Ubezpieczenia uprościła i skróciła proces zawierania umowy. Wystawienie polisy w nowoczesnym systemie obsługi sprzedaży jest szybkie, a co za tym idzie wygodne dla klienta oraz pośrednika.

Ubezpieczenie Concordia Biznes jest dedykowane przedsiębiorcom, dla których ważna jest kompleksowa ochrona majątku oraz dobra i solidna likwidacja szkody w razie jej wystąpienia.

Źródło: Concordia