Nordea PTE edukuje spadkobierców i uposażonych członków OFE

0
1029

Miliardy złotych mogą czekać na bliskich osób zmarłych będących członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych, którzy nie zgłosili się po należne środki – szacuje Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Towarzystwo rozpoczyna właśnie akcję edukacyjną, której celem jest budowanie świadomości możliwości otrzymania środków zebranych w ramach OFE.

Liczba zmarłych członków wszystkich OFE do 2011 roku sięgnęła blisko 144 tysięcy. Zakładając, że każdy z członków OFE zgromadził przez 11 lat (tj. od wprowadzenia reformy do 2010 roku) 30 tysięcy złotych na swoim koncie w ramach II filaru, łączna wartość środków należnych spadkobiercom lub osobom uposażonym może wynosić obecnie nawet 2 mld zł1. Tymczasem niewiele osób pracujących, których składki odprowadzane są do Otwartych Funduszy Emerytalnych wie, że gromadzony na rachunkach OFE kapitał – w razie ich śmierci – wypłacany jest wskazanym osobom uposażonym, lub wchodzi do spadku i jest dziedziczony przez spadkobierców testamentowych lub ustawowych.

Ten stan rzeczy ma zmienić akcja informacyjna rozpoczęta właśnie przez Nordea PTE. Firma stworzyła dedykowany serwis internetowy www.nordeadziedziczenie.pl, w którym dostępne są szczegółowe informacje dotyczące zasad uzyskania środków pozostawionych w OFE przez osoby zmarłe, a także wymaganych formalności, przepisów prawnych oraz kroków, jakie należy podjąć, by ubiegać się o wypłatę środków z Nordea OFE. O akcji będzie mówiło ponadto Radio PIN, a także serwis bankier.pl.

„Dotychczas wiele mówiło się o zmianach w systemie emerytalnym, w tym o wydłużeniu wieku emerytalnego i nowych subkontach w ZUS. Niewystarczająco jednak informowano, że środki gromadzone w OFE przez osoby pracujące podlegają dziedziczeniu. Duża część spadkobierców i uposażonych członków OFE nie zgłasza się po należne im świadczenia. Z tego względu zdecydowaliśmy się na podjęcie działań, których celem jest przybliżenie Polakom tych trudnych kwestii” – powiedział Wojciech Rabiej, Członek Zarządu Nordea PTE S.A.

Kwestie wypłaty środków z OFE w razie śmierci członka Otwartego Funduszu Emerytalnego reguluje ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące spadków.

Aby móc rozpocząć właściwy proces dziedziczenia lub uzyskania środków z II filaru należy przede wszystkim ustalić członkostwo zmarłego w OFE. Można skontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi funduszami emerytalnymi i dokonać weryfikacji członkostwa osoby zmarłej. W Nordea OFE można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej akcji i samodzielnie ustalić czy zmarły odkładał środki właśnie w tym funduszu. W przypadku uzyskania pozytywnej informacji należy skontaktować się z towarzystwem celem ustalenia kolejnych kroków w postępowaniu. Można również skontaktować się z oddziałem ZUS, właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego i poprosić  o ustalenie OFE zmarłego, do którego przekazywane były składki na II filar. Na podstawie weryfikacji w Centralnym Rejestrze OFE Zakład wskaże upoważnionym osobom właściwy fundusz.

Dysponując już informacjami na temat właściwego OFE, należy złożyć dokumenty niezbędne do wypłaty środków. Format wniosków zależy od standardów danego funduszu, a rodzaj aktów i innych dokumentów – od relacji wobec zmarłego. Aby nie popełnić błędu i tym samym nie wydłużać procedury wypłaty środków, najlepiej skontaktować się z odpowiednim OFE i ustalić najważniejsze wymagania w tym zakresie.

1 Analiza. Stan środków zgromadzonych na rachunku w OFE w zależności od momentu przystąpienia do funduszu, MPiPS, czerwiec 2010

Źródło: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne