Kolejna subskrypcja ubezpieczenia Świat Zysków w PZU Życie

0
1165

Do 30 listopada w PZU Życie potrwa trzydziesta subskrypcja kolejnego ubezpieczenia z linii produktowej Świat Zysków. Najnowsza propozycja jest oparta na notowaniach 4 walut krajów środkowoeuropejskich względem dolara amerykańskiego: złotówki, forinta węgierskiego, rubla i czeskiej korony. Strategia produktu zakłada stabilizację notowań walut względem dolara amerykańskiego w określonym korytarzu.

W momencie rozpoczęcia strategii dla każdej z walut zostanie ustalony korytarz wahań kursu, w ramach którego mogą się znajdować notowania danej waluty. W 3-letnim okresie trwania inwestycji za każdy dzień, w którym każda z 4 walut znajduje się w swoim korytarzu, naliczany jest zysk.

W przypadku, gdyby przez cały okres inwestycji wszystkie waluty znajdowały się w swoich korytarzach, zysk wyniesie 30% (przy założeniu udziału w zysku na poziomie 100%). Finalny wynik zostanie obliczony według wzoru: liczba dni  w korytarzu / liczba dni obserwacji w okresie 3 lat 30% udział w zysku.

Po wyjściu przez notowania którejś z walut z korytarza notowań zysk przestaje być naliczany. Jednak od momentu, gdy wszystkie waluty znajdą się ponownie w swoich korytarzach, zysk znowu jest naliczany.

Produkt jest objęty 100% gwarancją zainwestowanego kapitału. Ewentualny zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Minimalna składka wynosi 5 tys. zł. Nabywca Świata Zysków nie płaci żadnych opłat wstępnych oraz opłat w trakcie trwania umowy.

Źródło: PZU