Problem prawny? D.A.S. przychodzi z pomocą

0
1343

Co to jest D.A.S.?
Jest to ubezpieczyciel wyspecjalizowany tylko w jednym rodzaju ubezpieczeń. Dzięki przynależności do wywodzącego się z Niemiec koncernu D.A.S., polski ubezpieczyciel korzysta z doświadczeń i najlepszych europejskich rozwiązań w zakresie ubezpieczeń ochrony prawnej.
Jak to działa?
Ochrona prawna życia prywatnego to bezpieczeństwo dla klienta i jego rodziny. Polisa obejmuje wiele aspektów naszego codziennego życia: możemy ubezpieczyć siebie, pojazdy do nas należące czy nieruchomości od odpowiedzialności prawnej. Dzięki temu zyskujemy większą pewność zwrotu poniesionych strat, nawet w trudnych zdawałoby się na początku, przypadkach. D.A.S. to nie tylko zwrot kosztów, to także doświadczenie i wiedza którą z chęcią ubezpieczyciel dzieli się ze swoimi klientami. Dzięki dedykowanej infolinii porad prawnych D.A.S. można skontaktować się w prosty sposób z prawnikiem: telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00-17.00 pod numerami 801 801 810 i 22 453 00 00. W nagłych przypadkach poza godzinami pracy działa także Centrum Alarmowe, łącząc po konsultacje z prawnikiem, który pomoże w nieprzewidzianych losowych przypadkach. W trakcie rozmowy specjalista może dokonać oceny wstępnej dotyczącego nas zagadnienia i doradzić działania na drodze prawnej, które może podjąć ubezpieczony samodzielnie albo z pomocą radcy prawnego oraz adwokata w ramach wybranego ubezpieczenia D.A.S. Ubezpieczony może wybrać swojego własnego prawnika – D.A.S. zapłaci za niego.
Jak się ubezpieczać?
D.A.S. oferuje ochronę prawną życia prywatnego zarówno dla osób indywidualnych, rodzin, a także w przypadku nieformalnego związku osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. Ubezpieczenie może również objąć dzieci do 24 roku życia, dzieci niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu rodziców bez limitu wieku, pojazdy i nieruchomości. W zależności od wykupienia pakietu Standard lub Premium mamy dostęp do różnych zakresów ubezpieczenia, sumy zwracanej przez ubezpieczyciela oraz listy kosztów pokrywanych przez polisę.
W jakich przypadkach może pomóc D.A.S.?
Lista przypadków z życia codziennego, w których wartościowe mogą okazać się porady lub bezpośrednia pomoc specjalistów w dziedzinie prawa jest długa: od opóźnionych lub odwołanych lotów, przez mobbing w pracy, po wypadki dzieci w szkole. Przyglądamy się bliżej wybranym przypadkom, aby w pełni unaocznić korzyści z posiadania polisy ochrony prawnej życia prywatnego.
1. Odwołane lub opóźnione loty
Spędziliśmy na lotnisku długie godziny oczekiwania, nie docierając na wymarzone wakacje lub ważną uroczystość rodzinną za granicą? Warto mieć świadomość, że w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu przysługuje nam szereg praw, m.in.: prawo do opieki, zwrot kosztów czy odszkodowanie. Dodatkowo przepisy unijne określają warunki minimalnej pomocy oraz ustandaryzowane wartości odszkodowań dla pasażerów w takiej sytuacji. – Jeśli pasażer odbył już część podróży i odwołano dalszy przelot, ale w dalszym ciągu ma cel, bo np. chce odwiedzić znajomych i bez znaczenia jest dla niego czy odleci teraz czy za 10 godzin innym lotem lub np. samochodem, należy mu się zwrot tylko za ten fragment podróży, z którego nie skorzystał – precyzuje Elżbieta Tyszka, Prawnik D.A.S. – Jeśli natomiast pasażer odbył całość podróży lub część, ale w wyniku odwołania lotu bądź jego części kontynuowanie podróży jest bezcelowe, należy mu się zwrot kosztów zarówno za te przeloty, w których uczestniczył oraz te, które zostały odwołane – dodaje Błachno. Jeśli nasza reklamacja nie zostanie rozpatrzona lub przewoźnik odmówi wypłacenia odszkodowania, na dochodzenie swoich praw przed sądem mamy dwa lata od daty przylotu na miejsce przeznaczenia lub planowanej, ale odwołanej daty lotu.
2. Mobbing w pracy
Stosunkowo od niedawna znamy w Polsce zjawisko mobbingu w pracy, kwestię niezwykle osobistą i trudną do jasnego określenia w polskich realiach zawodowych. Tym trudniejsze jest więc dochodzenie odszkodowania w przypadku utraty zdrowia, konieczności leczenia lub zwolnienia z pracy. Według art. 94 § 2 Kodeksu pracy mobbing to wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników. – Ważne aby pamiętać, że mobbingu można doznać zarówno ze strony pracodawcy – rozumianego jako osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna działająca przez osoby nią zarządzające, jak również ze strony przełożonych lub innych zatrudnionych. Nie można też zapominać, że pracodawca jest prawnie zobligowany do przeciwdziałania mobbingowi” – mówi Elżbieta Tyszka, Prawnik Grupy D.A.S. Skuteczne dochodzenie roszczeń przez pracownika w przypadku mobbingu możliwe jest tylko na drodze sądowej. Wiążące się z tym formalności i koszty, w tym opłacenie wynagrodzenia prawnika, często powstrzymują poszkodowanych przed założeniem sprawy. Zdecydowanie warto więc w tym przypadku skorzystać z pomocy oferowanej w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej życia prywatnego pozwalającej na opłacenie wszelkich kosztów sądowych i pracy prawnika.
3. Wypadki w szkole
Posyłając dziecko do szkoły, musimy być przygotowani na nieprzyjemne sytuacje w innym środowisku, prowadzące czasami do groźnych wypadków. Zwrot odszkodowania należy się w takich przypadkach przede wszystkim z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale jeśli kwota zadośćuczynienia nie rekompensuje strat, można ubiegać się o dalsze świadczenia od szkoły lub nauczyciela w uzasadnionych sytuacjach. Ze względu na fakt, że to po stronie poszkodowanego leży obowiązek wykazania związku przyczynowego między szkodą a wydarzeniem, które ją spowodowało, a przysługuje mu zaledwie 7 dni na odwołanie od protokołu w postępowaniu powypadkowym, także w takich przypadkach, samych w sobie trudnych do przepracowania, warto powierzyć pieczę nad naszymi sprawami specjalistom z D.A.S.
– Zgodnie z polskim prawem za działalność szkoły odpowiada organ, który ją prowadzi – minister, jednostka samorządu terytorialnego, konkretna osoba prawna lub fizyczna – mówi Elżbieta Tyszka, Prawnik Grupy D.A.S. – Ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli wypadek zdarzy się na terenie szkoły lub podczas organizowanych przez nią zajęć, to ponosi ona odpowiedzialność za ucznia. Do obowiązków szkoły należy odpowiednie udokumentowanie wydarzenia. Rodzice lub poszkodowany musi z kolei wykazać zależność między szkodą, a powodującym ją wydarzeniem w sytuacji, kiedy domagają się od szkoły dodatkowego świadczenia wyrównawczego ponad już przyznane odszkodowanie.
Dlaczego warto się ubezpieczać?
Ochrona prawna życia prywatnego oferowana przez D.A.S. pomaga osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach i niezadowolonych z odszkodowania wypłaconego w standardowym ubezpieczeniu. Wypadki przy pracy, wypadki komunikacyjne, błędy medyczne i inne nieszczęśliwe, nieprzewidywalne wypadki i ich następstwa, jak pożar, zalanie mieszkania, wichury czy oblodzenia – w każdym z tych przypadków D.A.S. jest w stanie ocenić i wesprzeć w trudnych sytuacjach i dochodzeniu swoich roszczeń, nawet już po zamknięciu sprawy i wypłaceniu odszkodowania przez inny zakład ubezpieczeń. W ramach wykupionej w D.A.S. polisy możemy liczyć na porady i pomoc w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej, fachową ocenę materiału dowodowego, a także przejęcie roli pełnomocnika w kontaktach z zakładem ubezpieczeniowym. Dzięki temu możemy liczyć na odszkodowanie z tytułu strat materialnych, osobowych, zadośćuczynienie czy rentę.