PKO BP Bankowy OFE pozyskał ponad 44 tyś. nowych członków

0
1011

Po przeprowadzonym 31 stycznia losowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PKO BP Bankowy OFE pozyskał 44 274 nowych członków. Było to pierwsze losowanie w tym roku, którego celem było przypisanie członków do otwartych funduszy emerytalnych.

Losowanie przeprowadza ZUS dwukrotnie w ciągu roku – na koniec stycznia i na koniec lipca. Biorą w nim udział osoby, które są objęte ubezpieczeniem społecznym, a nie przystąpiły do żadnego z funduszy, mimo takiego obowiązku. Udział w otwartym funduszu emerytalnym jest obowiązkowy dla ubezpieczonych (osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu) urodzonych po 31 grudnia 1968 r.

Losowanie OFE jest jednoznaczne z zawarciem umowy OFE.  PKO BP Bankowy OFE brał udział w losowaniu aż 11-krotnie. Od czasu zmiany strategii inwestycyjnej w 2009 roku PKO BP Bankowy OFE systematycznie uzyskuje bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Na koniec września 2011 r. zajął pierwsze miejsce pod względem trzyletniej stopy zwrotu
w zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Jest to najważniejszy, regulowany ustawowo parametr długoterminowej oceny efektywności otwartych funduszy emerytalnych, który jest również podstawą do zakwalifikowania funduszu do udziału w losowaniu. Stopa zwrotu PKO BP Bankowego OFE w okresie od 30.09.2008 do 30.09.2011 wyniosła 16,14%.

Jesteśmy zadowoleni, że kolejny raz mogliśmy wziąć udział w losowaniu, w wyniku którego przystąpiła do nas rekordowo wysoka liczba członków. Nadal jednak staramy się, aby wyniki funduszu zadowalały naszych członków, a rozwiązania operacyjne umożliwiały nowym klientom łatwy i wygodny sposób przystąpienia do OFE drogą korespondencyjną oraz za pośrednictwem Internetu, po zlikwidowaniu akwizycji – powiedziała Ewa Małyszko, prezes zarządu PKO BP Bankowy PTE.

źródło: PKO BP Bankowy PTE SA