KBC TFI rozszerza ofertę o Indywidualne KKonta Zabezpieczenia Emerytalnego

0
916

Klienci Kredyt Banku od 1 lutego 2012 r. mogą zdecydować się na otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w funduszach zarządzanych przez KBC TFI SA.

IKZE jest dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturze w ramach III filaru. To specjalnie wydzielone konto w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI SA. Oszczędzający ma możliwość odkładania środków w 8 funduszach inwestycyjnych o różnorodnej polityce inwestycyjnej. Klient może wybrać jedno lub kilka rozwiązań.

Oprócz standardowych korzyści związanych z systematycznym i długookresowym oszczędzaniem (efekt procentu składanego, uśrednianie ceny zakupu) plusem IKZE jest możliwość odliczenia środków wpłaconych na to konto w danym roku kalendarzowym od podstawy opodatkowania w rocznym dokumencie PIT.

„Klienci, którzy zdecydują się na otwarcie IKZE będą mogli już w najbliższych latach oszczędzania cieszyć się ulgą podatkową – mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu KBC TFI – to korzyść odczuwalna tu i teraz, mająca bezpośredni wpływ na bieżące finanse”.

W sytuacji rezygnacji z korzystania z IKZE klient będzie miał obowiązek zaliczyć środki pochodzące z inwestycji w całości do dochodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym i rozliczyć je na zasadach ogólnych według obowiązującej skali podatkowej.

Na IKZE klient będzie mógł wpłacić nie więcej niż 4% podstawy jego wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok ubiegły, w 2012 roku jest to jednak nie więcej niż 4030,80 zł. Minimalna jednorazowa wpłata na IKZE do funduszu wynosi 100 zł, kolejne 50 zł.

„Kolejną zaletą przemawiającym za otwarciem IKZE właśnie w Kredyt Banku jest brak opłat za otwarcie, wpłaty i wypłaty z tego konta” – podkreśla Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI SA.

źródło: KBC TFI