PZU dokonało zmian statutowych spółki

0
933

8 lutego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA dokonało zmian w statucie spółki. Największy polski ubezpieczyciel szykuje się też do wypłaty premii z ubiegłorocznego zysku.

Zmiany statutowe zostały wprowadzone niemal przez aklamację. Oddano 45.020.994 ważnych głosów z 45.020.994 akcji (52,14 % kapitału zakładowego). Za było 45.015.055 głosów przy 5.939 wstrzymujących się. W efekcie dokonanych zmian zarząd nie musi pytać nikogo o zdanie w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości nie przekraczającej równowartość trzy miliony euro brutto (§ 25 ust. 2 pkt. 12 statutu). W drugim zaś przypadku (§ 18 pkt. 11) został wprowadzony wymóg uzyskania zgody udziałowców spółki na identyczne czynności odnośnie tych samych wartości majątkowych, które są warte ponad 30 mln euro brutto.

Przy okazji obrad akcjonariuszy prezes PZU SA ujawnił stanowisko władz firmy odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2011 r. Jak poinformował „Parkiet”, Andrzej Klesyk ujawnił, iż zarząd lidera rynku zarekomenduje wypłacenie premii na poziomie zbliżonym do górnej granicy widełek przyjętej polityki dywidendowej. Zastrzegł jednak, iż towarzystwo nadal oczekuje na wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w tej materii. Niemal w tym samym czasie do redakcji „Gazety Ubezpieczeniowej” dotarła informacja Łukasza Dajnowicza, rzecznika KNF. Zakomunikował on, iż w najbliższym czasie Komisja skieruje do zakładów ubezpieczeń uniwersalne wytyczne (w tym również ilościowe), określające jej oczekiwania co do podziału zysków za 2011 r.

źródło: gu.com.pl