Program Pioneer Pekao Moja Perspektywa poszerzony o nowy umiarkowany portfel

0
1069

Pioneer Pekao Investements wprowadził do oferty Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa, nowy umiarkowany portfel. PSO jest innowacyjnym, długoterminowym programem inwestycyjnym, który zmienia politykę inwestycyjną w zależności od horyzontu czasowego.

Mechanizm Programu opiera się na fundamentach długoterminowego inwestowania – dywersyfikacji i regularności. W ramach Programu jednostki uczestnictwa 3 subfunduszy Pioneer tworzących wybrany Portfel Programu nabywane są w określonych proporcjach. Proporcje poszczególnych składników portfela są dobierane w taki sposób, aby zwiększać potencjał wzrostu wartości inwestycji w długim okresie i ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się do końca okresu oszczędzania.

W ramach Programu dostępne są trzy Portfele Programu: krajowy, międzynarodowy i umiarkowany (dostępny od 9 marca 2012 roku). Strategie inwestycyjne portfeli zmieniają się w zależności od horyzontu czasowego.

Zawierając Umowę o uczestnictwo w Programie, Uczestnik wybiera Portfel Programu, a także określa m.in. czas trwania Umowy oraz wysokość i częstotliwość dokonywania systematycznych wpłat do Programu.

Zalety PSO Moja Perspektywa:
• Unikalny mechanizm dostosowujący skład portfela do okresu oszczędzania.
• Możliwość wykorzystania zróżnicowanego potencjału wzrostu subfunduszy do budowania kapitału na przyszłość.
• Prosty i wygodny sposób na oszczędzanie w długim okresie.
• Swobodny dostęp do środków – możliwość dopłat i odkupień w dowolnym momencie.
• Zniżki w opłatach manipulacyjnych.
• Możliwość zawarcia kilku umów (na okres od 6 do 40 lat).

Od 1 kwietnia zawierając umowę w PSO Moja Perspektywa wystarczy jednorazowa wpłata 600 zł i miesięczna składka w wysokości 100 zł.

Źródło: Pioneer Pekao Investments