TFI Allianz nagrodzony „Złotym Portfelem” za subfundusz Allianz Akcji

0
934

Subfundusz Allianz Akcji w 2011 roku osiągnął najlepsze wyniki inwestycyjne wśród wszystkich funduszy akcji krajowych. Zarządzający tym funduszem z ramienia TFI Allianz został wyróżniony przez Gazetę Giełdy Parkiet nagrodą „Złoty Portfel”.

„Złote Portfele” przyznawane są od 2006 roku przez Gazetę Giełdy Parkiet najlepszym zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. Cezary Markiewicz, zarządzający subfunduszem Allianz Akcji,  otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki wśród funduszy akcyjnych. Ubiegłoroczna stopa zwrotu funduszu była wprawdzie ujemna i wyniosła -14,2 %, ale zarządzający w największym stopniu ochronił kapitał klientów w tak trudnym dla posiadaczy akcji roku i był to najlepszy rezultat w tej kategorii funduszy.

To już trzecie wyróżnienie dla TFI Allianz, a drugie przyznane kolejny rok z rzędu zarządzającemu funduszem kategorii akcji polskich. W 2006 roku Złoty Portfel trafił do zarządzającego funduszem Allianz Pieniężny za najlepszy wynik wśród funduszy gotówkowych, w 2011 roku nagrodę otrzymał zarządzający Allianz Akcji Plus.

Dobry wynik, to głównie zasługa aktywnego zarządzania.  Alokacja w akcjach w ciągu roku zmieniała się w zakresie dopuszczalnym statutowo. Skupialiśmy się na spółkach płynnych, o dużej kapitalizacji, które mniej straciły na wartości niż szeroki rynek. Oznaki słabości rynku zaczęły pojawiać się już w drugim kwartale, co skłoniło mnie do skupienia się bardziej na ochronie kapitału niż maksymalizacji stopy zwrotu. Ta strategia inwestycyjna  pozwoliła ograniczyć spadki wartości jednostek uczestnictwa – mówi Cezary Markiewicz, zarządzający subfunduszem Allianz Akcji.

Allianz Akcji  inwestuje środki powierzone przez uczestników przede wszystkim w akcjach i instrumentach finansowych opartych o akcje.  Ich udział w portfelu subfunduszu może się wahać od 60 do 100%. Aktywa subfunduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje największych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. wchodzących w skład indeksu WIG20. Są to spółki charakteryzujące się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu.

Allianz Akcji  polecany jest inwestorom zainteresowanym zyskiem w długim horyzoncie inwestycji i akceptującym podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Źródło: Allianz