Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w ofercie Amplico TFI

0
1009

Amplico TFI uruchomiło Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne można założyć za pośrednictwem dystrybutorów Xelion Doradcy Finansowi, OVB Allfinanz Polska oraz w siedzibie towarzystwa.

IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne daje klientom możliwość wyboru spośród 7 różnych funduszy wchodzących w skład Amplico FIO Parasol Krajowy, zarządzanych przez Amplico TFI.

Ustawodawca dał nam możliwość stworzenia produktu z zachętą do oszczędzania w postaci 4% ulgi podatkowej w PIT, z której można skorzystać już od pierwszego roku oszczędzania. Wpłaty dokonywane na IKZE w ramach ustawowego limitu można odliczyć od podstawy opodatkowania. Dodatkowo otrzymany zwrot z podatku zwiększa zysk z naszej inwestycji – tłumaczy Krzysztof Stupnicki, prezes zarządu Amplico TFI.

Pierwsza wpłata wynosi min. 500 zł, kolejne – powinny być w wysokości co najmniej 100 złotych. Klient może ich dokonywać w dogodnym dla siebie momencie, w ramach ustawowego limitu przyjętego na dany rok.

Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne za pośrednictwem dystrybutorów Xelion Doradcy Finansowi oraz OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa wynosi 18% wpłat w pierwszym roku od otwarcia rachunku. W kolejnych latach wpłaty na IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne zwolnione są z wszelkich opłat. Ponadto IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne można otworzyć bezpośrednio w siedzibie towarzystwa bez opłaty za otwarcie rachunku.

źródło: Amplico TFI