Copernicus Capital TFI poszerzyło ofertę o nowy subfundusz

0
1037

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Copernicus rozwija ofertę parasola Copernicus FIO. W ramach niego – 13 lipca 2012 r. – utworzony został 5 Subfundusz – Dłużny Skarbowy Plus. Fundusz adresowany jest do klientów, którym zależy na stabilności inwestycji i jej regularnym wzroście.

Fundusz lokuje aktywa głównie w papiery dłużne o średnim i długim terminie wykupu oraz instrumenty Rynku Pieniężnego. Znaczna części portfela inwestowana będzie w długoterminowe obligacje skarbowe, ryzyko inwestycyjne fundusz określa jako niskie.

„Chcemy dać inwestorom możliwość zarabiania w segmencie polskich obligacji skarbowych. W ostatnim czasie ceny obligacji znacząco wzrosły, co pozwoliło uzyskać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Polska jest postrzegana jako bezpieczne miejsce do inwestowania w papiery skarbowe, co powinno pozwolić na uzyskiwanie dobrych stóp zwrotu w przyszłości.” – mówi Marcin Billewicz, Członek Zarządu Copernicus Capital TFI SA.

7 lipcu 2010 roku Towarzystwo wzbogaciło swoją ofertę wprowadzają na rynek pierwszy w historii firmy fundusz parasolowy Copernicus FIO. Obecnie wartość aktywów zgromadzonych w parasolu Copernicus FIO wynosi ponad 275 mln zł.

Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem wśród Inwestorów. Od kilu miesięcy osiągają najwyższe stopy zwrotu, co potwierdzają zajmowane najwyższe miejsca w rankingach przeprowadzanych przez media.

Źródło: Copernicus Capital TFI