Agio Kapitał PLUS nowy fundusz inwestycyjny otwarty AgioFunds TFI

0
1250

AgioFunds TFI w grudniu 2011 roku poszerzyło swoją ofertę o kolejny subfundusz pod parasolem AGIO SFIO. Teraz rusza z nowym produktem, jakim jest fundusz inwestycyjny otwarty – AGIO Kapitał PLUS. Produkt został stworzony z myślą o Klientach detalicznych, którzy będą mogli nabywać jednostki uczestnictwa już od kwoty 100 zł.

„Zachęceni sukcesem naszego subfunduszu AGIO-Kapitał postanowiliśmy uruchomić fundusz otwarty opierający się na podobnej strategii i polityce inwestycyjnej. Otrzymywaliśmy wiele sygnałów od Partnerów o zapotrzebowaniu na AGIO-Kapitał w wersji detalicznej, na którą to potrzebę odpowiedzią jest AGIO Kapitał PLUS FIO. Jednocześnie naszym zamierzeniem było udostępnienie dla szerokiego grona Klientów funduszu bezpiecznego, zachowującego liniową wycenę, a osiągającego stopy zwrotu dużo wyższe od lokat bankowych. Jesteśmy pewni, że doświadczenie zdobyte w trakcie
zarządzania subfundusze AGIO-Kapitał zapewni sukces AGIO Kapitał PLUS.” – mówi Adam Dakowicz, Prezes Zarządu AgioFunds TFI.

Od czasu zmiany polityki inwestycyjnej AGIO-Kapitał (31.03.2011r.) aktywa subfunduszu wzrosły z niespełna 6 mln PLN do blisko 190 mln PLN (wzrost o ponad 3 000%!). Aktywa wszystkich zarządzanych przez Towarzystwo funduszy przekroczyły w marcu b.r. 250 mln PLN.

„Pomimo dynamicznego wzrostu aktywów i poszerzania oferty, wciąż staramy się zachowywać unikalną na polskim rynku formułę biznesową. Pozostaliśmy prywatnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, dla którego najważniejsze przy wprowadzaniu do oferty nowych produktów jest oferowanie wartości dodanej naszym Klientom. ” – dodaje Adam Dakowicz.

„Słaba koniunktura na rynku akcji w drugiej połowie 2011 roku zniechęciła inwestorów do funduszy o ryzykownym profilu inwestycyjnym, dlatego koncentrujemy uwagę na oferowaniu naszym Klientom produktów pozwalających osiągać regularne i powtarzalne stopy zwrotu, które przewyższają oprocentowanie depozytów bankowych” – dodaje Wojciech Juroszek, doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI.

Źródło: AgioFunds TFI