Dodatnia sprzedaż w I kwartale 2012r. funduszy BZ WBK TFI

0
980

Począwszy od stycznia  fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI SA odnotowywały dodatnią sprzedaż netto: w styczniu 6 mln zł, w lutym 108 mln zł, natomiast w marcu sprzedaż netto osiągnęła poziom 182 mln zł. Łączna sprzedaż netto w I kwartale wyniosła niemal 300 mln zł.

W marcu podobnie jak w poprzednich miesiącach klienci wybierali przede wszystkim fundusze dłużne. Niezmiennym powodzeniem cieszy się fundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, który zgromadził już aktywa o łącznej wartości 796 mln zł (na koniec marca br.).
Dobre wyniki sprzedażowe przekładają się na rosnącą bazę aktywów: na koniec marca TFI zarządzało kwotą 8 574,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 190 mln zł.W marcu można było zaobserwować wyhamowanie lub korektą wzrostów ze stycznia i lutego na większości rynków akcji, jednak cały pierwszy kwartał był bardzo udany dla inwestorów. Spośród funduszy akcyjnych zarówno w marcu jak i w całym pierwszym kwartale wyróżnia się wynik subfunduszu Arki BZ WBK Akcji Tureckich, która od początku roku zyskała  25,98% w EUR i 18,70% w PLN.

źródło: BZ WBK AIB TFI