Wzrost wartości aktywów funduszy Altus TFI

0
1191

Ponad 670 mln zł zgromadziło Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w funduszach o strategii Absolutnej Stopy Zwrotu. Wzrost wartości aktywów to efekt wypracowywanych stóp zwrotu oraz udanej emisji certyfikatów. Wkrótce towarzystwo wprowadzi na polski rynek fundusze inwestycyjne otwarte o podobnej strategii inwestycyjnej, jak Absolutna Stopa Zwrotu w funduszach zamkniętych.

Działające od ponad trzech lat na polskim rynku prywatne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Altus TFI S.A. zarządza obecnie 23 funduszami, w tym innych TFI.

Flagowymi produktami są: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego, Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. Na koniec marca 2012 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w tych funduszach wynosiła 672 mln zł, na łącznie 1,2 mld zł aktywów zarządzanych przez Altus TFI S.A. – Jesteśmy liderem pod względem wartości aktywów funduszy typu absolute return w Polsce. To efekt rosnącego zaufania do nas zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucji, którzy cenią sobie stabilne zyski w średniej i długiej perspektywie – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.

– W zarządzaniu aktywami stosujemy strategię long/short, która zakłada wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę giełdową. Naszą grupą docelową są inwestorzy długoterminowi. Dlatego choć w marcu, pomimo spadku niemal wszystkich indeksów, nasze fundusze wykazały dodatnie stopy zwrotu, to nie nastawiamy się na krótkoterminowe zyski. Nasz bechmark dla funduszy akcyjnych wynosi 15% rocznie, a w przypadku funduszu obligacji dążymy do wypracowania, co najmniej 10% zysku rocznie – dodaje prezes Piotr Osiecki.

W porównaniu z I kwartem 2011 r. WAN Altus AZS FIZ wzrosła o 346%, a od początku 2012 r. o 73%. Wzrost wartości aktywów netto funduszy absolutnej stopy zwrotu (absolute return) zarządzanych przez Altus TFI, to efekt wypracowywania przez zespół zarządzających stabilnych stóp zwrotu z inwestycji. W marcu br. wszystkie fundusze Altus AZS FIZ odnotowały zyski, choć na warszawskiej giełdzie była korekta (indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,71%, WIG20 skurczył się o 1,32%, sWIG80 spadł o 1,21% i tylko mWIG40 wzrósł o 1,28%).

Przyrost aktywów wynika również z rekordowej emisji certyfikatów w lutym 2012 roku. Towarzystwo w ramach samodzielnej dystrybucji oraz za pośrednictwem kilku banków i firm wealth management (Raiffeisen Bank Polska S.A., Noble Bank S.A., BRE Wealth Management, ING) pozyskało wówczas 249,7 mln zł.

źródło: Altus TFI