Grupa Ubezpieczeniowa Europa organizatorem III Europejskiego Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowego

0
1030

Jak sektor finansowy będzie mógł wykorzystać nowe regulacje prawne dotyczące firm pośrednictwa i doradztwa finansowego? Wyczerpującą odpowiedź na to pytanie przyniesie trzecia już edycja Europejskiego Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowego, które odbędzie się 17 kwietnia 2012 r. w Zagórzu pod Warszawą. Organizatorem wydarzenia jest Butik Inwestycyjny, działający w strukturze Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

Tegoroczne Forum, zatytułowane „Europejskie perspektywy”, poświęcone będzie możliwościom otwierającym się przed sektorem finansowym w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących firm pośrednictwa i doradztwa finansowego. Organizatorzy w sposób szczególny chcą zwrócić uwagę na doświadczenia polskiego rynku na tle Europy. W gronie zaproszonych gości, oprócz firm pośrednictwa finansowego i kredytowego, będą również przedstawiciele sektora bankowości. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Vincent J. Derudder, sekretarz FECIF – Europejskiej Federacji Pośredników Finansowych, doradzającej Parlamentowi Europejskiemu, oraz przedstawiciele Zarządów wiodących banków. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Ubezpieczeń.

Forum, będąc ważną i oczekiwaną przez środowisko inicjatywą, stwarza pole do wymiany idei i nowatorskich rozwiązań z zakresu produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych oraz, dzięki obecności i wykładom znakomitych praktyków i ekspertów rynku finansowego, pozwala na zrozumienie nowych inicjatyw i zmian w obowiązującym prawie. Przyjęta formuła przyczynia się do podniesienia poziomu kompetencji uczestników oraz integruje branżę finansową w Polsce. Grupę Ubezpieczeniową Europa tworzą: TU Europa SA, TU na Życie Europa SA oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA. Od 17 lat Europa kreuje nowatorskie produkty dostosowane do potrzeb klientów. Specjalizuje się w ubezpieczeniach powiązanych z produktami finansowymi, posiadając rozbudowane relacje z sektorem finansowym w Polsce, w tym z wiodącymi bankami oraz dużą grupą pośredników. W ramach tej współpracy stworzyła Butik Inwestycyjny – unikalny model dystrybucji ubezpieczeń ochronnych z elementem inwestycyjnym. Jako lider bancassurance Europa kreuje nowe trendy w ubezpieczeniach dedykowanych dla polskiego sektora finansowego i aktywnie wpływa na kształt tego rynku.

Źródło: TU Europa