Program inwestycyjny „INVEST POLISA” w ofercie Polisa-Życie

0
994

Nowy Program  Inwestycyjny  „INVEST POLISA” umożliwia ubezpieczonym w Towarzystwie  „Polisa- Życie”, systematyczne inwestowanie środków z wykorzystaniem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń na świecie. Jest to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, przeznaczone dla osób, które w jednym pakiecie chcą p0ołaczyć ochronę życia i inwestowanie środków w fundusze kapitałowe. W Polsce cieszą się dużą popularnością i jest kilkaset różnych funduszy.  Z danych firmy Analizy Online wynika że w większości firmy oferują UFK oparte na funduszach gotówkowych  i pieniężnych. Inny rodzaj to m.in. fundusze powiązane z akcjami, obligacjami, nieruchomościami.

Indywidualne potrzeby i cele zmieniają  się z upływem czasu, właściwa lokata środków finansowych powinna być dopasowana do zmieniającej się sytuacji życiowej.Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polisa- Życie” proponuje program inwestycyjny „Invest Polisa”, który umożliwia systematyczne inwestowanie środków z wykorzystaniem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Program ten pozwala na aktywne lokowanie środków finansowych, łączy indywidualne preferencje inwestora. Ubezpieczony samodzielnie wskazuje fundusz kapitałowy, w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Zaletą programu jest elastyczność w podejmowaniu decyzji, dowolność w wyborze składu portfela w ramach dostępnej, szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych, bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy. Każdy klient może wybrać strategię inwestycyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb, uwzględniając takie czynniki jak  bezpieczeństwo, zysk czy przewidywany czas inwestycji. Ubezpieczony deklaruje wysokość miesięcznej składki oraz sumę wpłat. Może dokonać czterech bezpłatnych konwersji w ciągu roku. Nie pobierana jest żadna opłata za zawieszanie, zmniejszanie, zwiększanie wpłat.

W ofercie  znajduje się  16. Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, w tym 4 własne o zróżnicowanej strategii. Fundusze oferowane przez „Polisę – Życie” inwestowane są w bardzo zróżnicowane walory na rynku zarówno polskim jak i zagranicznym. Towarzystwo łączy ochronę ubezpieczeniową i profesjonalne zarządzanie aktywami, współpracując z renomowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, które od lat działają na polskich i zagranicznych rynkach.

Źródło: Polisa-Życie