Niższe stawki dla kobiet za ubezpieczenie na życie

0
1124

Nawet o ponad 50 procent mniej mogą zapłacić panie, które zawrą umowę ubezpieczenia na życie do 21 grudnia 2012 roku. Jest to rezultat wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że: „płeć nie może być kryterium wyliczania składek ubezpieczeniowych, a co za tym idzie stawki płacone przez mężczyzn i kobiety muszą być równe”. Concordia Ubezpieczenia dla zapobiegliwych pań ma specjalną ofertę Życie Casco, która pozwoli im sporo zaoszczędzić. Warunek jest jeden – trzeba się spieszyć.

W trakcie Konferencji Kobiet, która odbyła się w marcu tego roku w Poznaniu w Starym Browarze, a sponsorem tego wydarzenia była Concordia, dyskutowano m.in o przezorności kobiet, które zazwyczaj decydują o zakupie ubezpieczeń. Korzystając z oferty, jaką daje polisa Życie Casco kobiety/panie mają okazję zapewnić na długie lata poczucie bezpieczeństwa finansowego sobie i swoim najbliższym.

– W związku z zaplanowanymi zmianami dotyczącymi wysokości składek ubezpieczeniowych dla kobiet, warto by panie zastanowiły się nad obecnym i przyszłym poziomem zabezpieczenia finansowego swoich bliskich na wypadek zdarzeń losowych. Postanowienie o zabezpieczeniu lub jego zwiększeniu poprzez zawarcie umowy  ubezpieczenia jeszcze w tym roku przyniesie znaczące oszczędności dla całego budżetu domowego – mówi Konrad Bednarowski, główny specjalista ds. ubezpieczeń, Biura
Ubezpieczeń Osobowych Concordia Ubezpieczenia.

Pani Ania, lat 28, ma dwoje dzieci i planuje ubezpieczyć się od ryzyka śmierci na sumę 100 000 zł na 30 lat. Jeżeli ubezpieczy się teraz, korzystając z oferty Życia Casco będzie płacić składkę w wysokości 22 zł miesięcznie przez cały okres trwania umowy. Dla mężczyzny taka składka wyniosłaby 48 zł. W porównaniu do panów w całym okresie ubezpieczenia daje to oszczędność w wysokości ponad 9000 zł na korzyść kobiet.

– W przypadku wyższych sum ubezpieczenia oraz ochrony od dodatkowych ryzyk oszczędność może być dużo wyższa – dodaje Konrad Bednarowski.

Oferta dla pań Życie Casco daje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia nawet na 30 lat. Jeżeli polisa zostanie wykupiona w okresie przed podniesieniem stawek, to niższa stawka będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. Warto o tym pomyśleć już teraz zarówno pod kątem obecnych, jak i przyszłych potrzeb ubezpieczeniowych. Zawarte dziś ubezpieczenie może np. służyć jako zabezpieczenie kredytu na mieszkanie, który będzie brany w przyszłości.

Myśląc o potrzebach bliskich suma ubezpieczenia powinna być równa sumie wszystkich zobowiązań jak: kredyty, karty, długi, podatki oraz wysokości zabezpieczenia dochodu rodzinie na okres 24 miesięcy.

Mimo wprowadzenia zmian w stawkach przez nowe przepisy Unii Europejskiej, panie mogą zaoszczędzić pieniądze i to na wiele lat. Możliwość taką daje Życie Casco w ofercie specjalnej Concordia Ubezpieczenia.

– Trzeba się jednak pospieszyć ponieważ jej czas jest ograniczony i upływa pod koniec bieżącego roku – mówi Konrad Bednarowski.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia