Polisa-Życie nagradza najlepszych agentów i pracowników

0
995

Na Gali podsumowującej pracę i wyniki osiągnięte w 2011r „Polisa- Życie” przyznała prestiżowe odznaki firmowe zarządu. Ubiegły rok był dla Spółki bardzo pomyślny. Po raz pierwszy w 17. historii działalności, przypis składki przekroczył sto milionów. Stale rośnie udział towarzystwa w rynku ubezpieczeń życiowych.

Gala to okazja do uhonorowania najlepszych pracowników i agentów. W tym roku zarząd przyznał osiemnaście Brązowych Odznak, jedenaście Srebrnych Odznak i sześć Złotych Odznak. Wręczono nagrodę dla najlepszego Dyrektora RBH w Polsce w 2011r – RBH Katowice, Najlepszego Biura Regionalnego – RBH Rzeszów, Najlepszych  Przedstawicielstw – Sanok, Limanowa, Toruń i Koszalin. Tytuł Super Agenta został  przyznany ośmiu agentom wyróżnionym za rentowny portfel ubezpieczeń i wysoką  sprzedaż. Uhonorowano też Najlepszych Sprzedawców w kategorii Ubezpieczeń Indywidualnych, Ubezpieczenia- „Bezpieczne Dziecko,” Scholar i Super Scholar, w Kategorii Ubezpieczenia Super Grupa i Super Gwarancja.

„Polisa – Życie” otrzymała wyróżnienie od Magazynu ” Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” – Za dynamiczny rozwój, elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb Klientów , tworzenie nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających przyszłość i bezpieczeństwo”

Źródło: Polisa-Życie