Pakiet R-Assistance dla posiadaczy konta osobistego w Raiffeisen Bank

0
1161

Europ Assistance Polska wraz z Raiffeisen Bank Polska udostępniają pakiet R-Assistance, czyli pomoc medyczną, pomoc na drodze oraz pomoc fachowców od napraw. Pakiet oferowany jest bezpłatnie wszystkim posiadaczom konta osobistego Comfort w Raiffeisen Bank Polska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, od 1 czerwca 2012 r. wszyscy obecni posiadacze konta osobistego Comfort zostali objęci pakietem R-Assistance. Każde nowe konto otwarte po tej dacie, automatycznie gwarantuje posiadaczowi objęcie pakietem R-Assistance.

R – Assistance to program kompleksowej pomocy w razie nagłego zachorowania, awarii na drodze lub awarii sprzętu domowego, a także innych nieprzewidzianych zdarzeń na drodze i w domu.

W sytuacji, gdy posiadacz konta osobistego Comfort ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje, wystarczy że powiadomi on Centrum Alarmowe, które zorganizuje i pokryje koszty niezbędnej pomocy. W ramach assistance medycznego, klienci liczyć mogą na domową wizytę lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny, a w sytuacji konieczności pozostania w szpitalu – opiekę nad zwierzętami domowymi oraz opiekę po wyjściu ze szpitala. W razie potrzeby, dostarczony zostanie również drobny sprzęt medyczno – rehabilitacyjny oraz leki. Dodatkowo, klienci mogą skorzystać z  organizacji wizyty u lekarza specjalisty, wizyty u psychologa a także organizacji procesu rehabilitacji.

Assistance domowy zapewni posiadaczom konta osobistego Comfort pomoc specjalisty, gdy ich mienie w miejscu zamieszkania zostanie uszkodzone na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. pożaru, zalania itp.). W ramach tej pomocy, do dyspozycji klientów pozostaje sieć specjalistów: murarzy, hydraulików, ślusarzy, elektryków itp. Dodatkowo, klienci skorzystać mogą z takich usług jak dozór mienia, jego transport lub przechowanie. Jeżeli po zdarzeniu losowym klienci Raiffeisen Banku nie będą mogli zamieszkać w uszkodzonym miejscu, Centrum Alarmowe zorganizuje transport zarówno posiadacza rachunku jak i członków jego rodziny do wybranego miejsca lub zakwaterowanie ich w hotelu. Dzięki assistance domowemu, posiadacze konta osobistego Comfort mogą liczyć na specjalistyczną pomoc również w bardziej prozaicznych sytuacjach, takich jak awaria sprzętu RTV/AG, który zostanie naprawiony przez współpracujących z Europ Assistance Polska fachowców.  Dodatkową usługą w pakiecie R-Assistance jest możliwość skorzystania z wizyty projektanta wnętrz, niezależnie od tego, czy miało miejsce zdarzenie losowe.

Oprócz assistance medycznego i domowego, dla klientów Raiffeisen Banku przygotowany został pakiet usług pomocy na drodze. Zmotoryzowani klienci posiadają ochronę w razie awarii, kradzieży pojazdu, wypadku drogowego lub braku paliwa. W ramach assistance samochodowego, klienci mogą liczyć na nieodpłatne usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, jego holowanie do serwisu lub dostarczenie paliwa. W sytuacji, gdy naprawa samochodu przedłuży się, Centrum Alarmowe zorganizuje zakwaterowanie dla kierowcy i towarzyszących mu pasażerów, samochód zastępczy lub kontynuację podróży innymi środkami komunikacyjnymi. Klienci uzyskają również szczegółową informację o procedurze postępowania w razie wypadku drogowego.

Centrum Alarmowe świadczące usługi na rzecz klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. czynne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i gotowe jest zorganizować pomoc na terenie całej Polski.

Źródło: Europ Assistance Polska